Majken Grünfeld 2 high res

(Majken Grünfeld på Sct. Mariæ Skole i Aalborg | Billede fra Novo Nordisk Fonden – godkendt til brug i denne artikel)

Lærer fra den frie og private grundskole Sct. Mariæ Skole i Aalborg er blevet hædret med Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2020. Evnen til at fastholde elevers interesse for naturfag og teknologi hele vejen fra indskolingen til eksamnerne i 10. klasse ligger bag kåringen.

Det er vigtigt at inddrage eleverne og give dem medindflydelse. Det skaber aktive deltagere både i undervisningen, men også i samfundet generelt. Det har lærer på Sct. Mariæ Skole, Majken Grünfeld, forstået. Hun har netop vundet en pris fra Novo Nordisk Fonden for sit enestående arbejde med at motivere elevernes glæde og nysgerrighed i naturfag. I undervisningen følger hun altid samme tilgang: Hun går på opdagelse i naturvidenskaben sammen med eleverne, som er med til at bestemme, hvor undervisningen skal henad.

Ved modtagelsen af prisen udtalte en stolt Majken Grünfeld til en artikel af Novo Nordisk Fonden: »Det er kæmpestort og en anerkendelse af det arbejde og den tilgang, som vi har valgt på skolen«.

Eleverne skal føle ejerskab

I undervisningen er der som nævnt lagt vægt på, at eleverne får medbestemmelse. Det er uanset, om Majken Grünfeld underviser i indskolingen eller 10. klasse.

»Jeg kommer med en udfordring, og så ser vi, hvor vi havner. Men det er ret tydeligt, at eleverne elsker undervisningen, hvor de får lov til at tage ejerskab over den. Det gør også, at mine elever ofte allerede er i gang med deres projekter, inden timen overhovedet ringer ind,« fortæller hun.

Går forrest for elevernes skyld

Skoleleder på Sct. Mariæ Skole, Poul Erik Hovelsø, fortæller i artiklen af Novo Nordisk Fonden, at han i Majken Grünfeld har en skolelærer, der altid går forrest, når det gælder om at udvikle natur- og teknologifagene for elevernes skyld.

»Majken er en passioneret og engageret lærer, der virkelig har høje ambitioner på både elevernes og egne vegne, og dette både motiverer, udfordrer og smitter af på os alle. For skolen er det en kæmpe inspiration og gave at have en så fagligt dygtig kollega, og som leder er jeg ikke mindst stolt over det faglige niveau og den faglige relevans, vores elever oplever,« siger Poul Erik Hovelsø.

Udfordring og inddragelse

Majken Grünfelds og Sct. Mariæ Skoles tilgang til undervisningen er godt eksempel på, hvordan medindflydelse kan danne grobund for motivationen til læring og i sidste ende også være et redskab i den demokratiske dannelse af eleverne. Man kan skabe arbejdsformer, der både udfordrer og inddrager.

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
Greve Privatskole 2

(Billede fra Greve Privatskole)

De ældste grundskoleelever måtte mandag komme tilbage i skole. De frie og private skoler stod klar. Friheden til lokale løsninger gjorde det muligt.

Eleverne i 6.-10. klasse fik fra mandag lov til at komme tilbage på skolerne rundt om i Danmark. De frie og private skoler var klar til at tage imod. Det blev muliggjort af friheden til at finde lokale løsninger. Nogle skoler har haft plads til at tage imod alle elever på matriklen og har kunnet fordele klasser i flere lokaler. Andre har lavet skiftehold i løbet af dagen og ugen. Nogle har været nødt til at leje sig ind i lokaler og låne faciliteter i nærområdet. Det har været vigtigt for hver skole at finde løsninger, der passer til kapacitet, ressourcer og ikke mindst skolens pædagogiske og værdimæssige grundlag.

En ny hverdag med faste lokaler og fagdage

På Vinderød Privatskole i Frederiksværk på Sjælland tog de imod de ældste elever i mandags. Alle elever fra 0.-9. klasse går i skole hver dag i et anderledes tilrettelagt skema end normalt. Hver klasse har et fast lokale. Almindeligvis har udskolingen forskellige faglokaler, som de rykker rundt imellem. Skolen er derudover blevet indrettet, så de sundhedsmæssige retningslinjer kan følges.

Skolen har prioriteret at skabe en hverdag, som eleverne genkender fra før nedlukningen. Her har skolen brugt sine værdier om bl.a. tryghed og ansvarlighed som pejlemærker:

»Vi arbejder primært med fagdage i 6.-9. klasse, hvor én lærer har klassen hele dagen. Eleverne i 0.-5. klasse har undervisning fra kl. 08:00-13:00, og eleverne fra 6.-9. klasse har gennemsnitlig undervisning fra 08:00-13.45. Vi har prioriteret at skabe tryghed for elever og forældre i denne tid, derfor har vi valgt at skabe en struktur, der minder om noget eleverne kender i forvejen«, fortæller skolens leder Dorte Lindhardt Dahl.

Kapacitetsudfordringer løses

Nyborg Friskole, en fri og privat skole på Fyn, har pga. kapacitetsudfordringer valgt at lave skiftehold for udskolingseleverne. I den ene uge er eleverne i skole to dage og opfølgende uge i tre dage. De øvrige dage modtager eleverne som udgangspunkt fjernundervisning. Men lærerne kan også vælge at mødes med deres elever i byen eller i naturen, forklarer skoleleder Kenneth Bukhave til Fyens Stiftstidende.

Den frie og private Laursens Realskole i Aarhus har tre klasser på både 8. og 9. årgang samt seks 10. klasser. Den største udfordring for skolen har været afstandskravet, men der er fundet en løsning. Skolens leder Troels Kirkeskov fortæller til Jyllands-Posten:

»Der har været mange logistiske og praktiske ting, der skulle gå op i en højere enhed. Vi kunne hurtigt se, at vi ville få brug for lokaler og bemanding med de nye afstandskrav, fordi vi har rigtigt mange elever«.

Det har bl.a. betydet, at nogle elever møder ind i et klubhus og i idrætshaller, som er blevet indrettet med skolemøbler. Skolen har valgt at leje et stort lokalt springcenter, hvor 10. klasserne kan have plads til at modtage noget af undervisningen.

Det har været vigtigt for skolen at kunne give de ældste elever et tilbud, som minder om det, der var før coronaepidemien indtraf. Derfor er der skolegang hver dag, forklarer Troels Kirkeskov Jensen til avisen.

»Det er dejligt, selvom det ikke er helt som før«

Det er gennemgående for de frie og private skoler, at de har prioriteret følelsen af fællesskab både under nedlukningen og også nu efter genåbningen.

På Greve Privatskole på Sjælland bød man de ældste grundskoleelever tilbage med et hejst flag. Som skolen selv beskriver:

»Der var ingen tvivl om, at gensynsglæden var stor. I dagens anledning havde eleverne i 3.B og 3.C indsunget en velkomstsang, som blev afspillet i klasserne. Det er dejligt at have alle elever og lærere samlet igen, selvom det ikke er helt som før…«

Det er særligt kendetegnene for de frie og private skoler, at de som selvstændige enheder må forholde sig løbende til deres værdier og daglige virke i en foranderlig tid og i overensstemmelse med samfundets forventninger. Det har haft stor betydning, at skolerne har haft mulighed for at finde lokale løsninger.  

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]
IMG 2896
Fjernundervisning er blevet en stor del af hverdagen for mange elever og lærere. De frie og private skoler har fokus på at lave spændende fjernundervisning og vedligeholde fællesskab på afstand.

Meningsfulde faglige aktiviteter, klar struktur på dagligdagen, fastholdelse af traditioner og værdier og fokus på det sociale. Det er en del af opskriften. For det har været og er vigtigt for de frie og private skoler at skabe undervisning med kvalitet under coronakrisen, uanset om den er foregået på skolen under hensyn til sundhedsfaglige retningslinjer eller som fjernundervisning.

Et større puslespil

Der er frie og private skoler, som har været nødt til at inddrage størstedelen af lærerne for at have nok personale på skolen til at kunne overholde de sundhedsmæssige retningslinjer.

For ikke at gå for meget på kompromis med kvaliteten af undervisningen på skolen og med kvaliteten af fjernundervisningen, har flere af skolerne valgt at bryde de almindelige skemaer op og sætte dem sammen på ny. Det har vist sig vigtigt for mange af skolerne at komme med en klar struktur for skoledagen særligt i forbindelse med fjernundervisningen. Det ses f.eks. på Kvikmarkens Privatskole i Søborg nær København. Her er skemaet opdelt i en klar struktur med fagundervisning, studietid og pause. Samtidig begynder og slutter skoledagen i fast system.

Vigtigt med genkendelighed

Selvom mange af de frie og private skoler har været nødt til at gøre tingene anderledes end normalt, ses der også flere eksempler på, at skolerne holder fast i vante tiltag og elementer, der udtrykker skolernes identitet igennem undervisningen. På Th. Langs Skole, en fri og privat skole i Silkeborg, har de holdt fast i at have bevægelse i undervisningen, selvom den foregår online. Hos Skolerne i Oure – som det frie og private Oure Kostgymnasium er del af – har de i en fællestime haft et virtuel adventure-race, der kunne foregå på elevernes værelser. Skolerne i Oure er et fællesskab af skoler, hvor sport og performing arts er del af identiteten. Sådan motiverede Skolerne i Oure selv virtual adventure race:

”Spænd hjelmen, grib pagaj eller kosteskaft og find den indre multi-atlet og eventyrer frem, for adventure-lærer på Skolerne i Oure, Søren Romer Søborg, hopper ind på skærmen og introducerer sportgrenens kategorier, udstyr og giver en forsmag på adventure-race i din egen stue. Intentionen er, at fællestimen både skal være inkluderende, sjov og lærerig”.

Følelsen af fællesskab

Det er tydeligt, at det for de frie og private skoler vigtigt at skabe følelsen af fællesskab, selvom det skal foregå på afstand. På Hovedstadens Kristne Gymnasium, et frit og privat gymnasium i Vanløse, København, har de holdt virtuelle fredagscaféer for ikke kun at holde det faglige, men også det sociale ved lige. På Børneskolen Bifrost, en fri og privat grundskole i Herning, har de et lignende tiltag, hvor de sætter fokus på det sociale. Hver dag kl. 11 brydes den faglige undervisning op til fordel for at lave noget i fællesskab. Alle mødes online og kan se hinanden på video, mens der laves en fælles aktivitet. Skolens souschef Birgit Nielsen siger om tiltaget:

”Jeg vil gerne fremhæve, hvordan lærer-teamet omkring de ældste klasser formår at fastholde den daglige kontakt til alle eleverne. Dette gøres ved et fast socialt indslag hver dag kl. 11. På det tidspunkt tager lærere og elever en fælles tiltrængt pause fra det daglige og faglige arbejde med vejledning og skrivning af afsluttende projektopgave mm. En stor opgave, som fylder rigtig meget i tiden. Denne pause, hvor man dagligt formår at få alle med, giver et sammenhold på tværs. hvor man hygger, griner og har det sjovt sammen – midt i alvoren”.

Kreativ undervisning

Der kan for alvor være brug for at tænke ud af boksen for stadig at gøre hjemmeundervisningen både afvekslende og lærerig, nu hvor perioden nærmer sig to måneder. Der ses mange forskellige eksempler på, at skolerne har kreative initiativer. På Hjørring Private Realskole har en af skolens lærere valgt, at eleverne skal lave visuelle fortolkninger af den roman, de har læst. Som skolen selv beskriver:

”Der er behov for at tænke ud af boksen i denne tid, men vores lærer har gjort det modsatte. Hun har nemlig tænkt ind i boksen – nærmere betegnet bento-boksen – og bedt eleverne lave bog-bento’er i stedet for boganmeldelser. Eleverne placerer fysiske objekter, der passer til bogens handling eller personer, rundt om selve bogen. Eleverne laver altså en visuel fortolkning af deres roman, hvor de bruger deres kreative kompetencer. Klasserne har været meget engagerede i arbejdet – også elever, der normalt ikke er begejstrede læsere – så det må siges at have været en stor succes at introducere japanske madpakker i hjemmeundervisningen”.

Elever fra 6.-10. klasse, 1. hf og 1. til 2. g modtager stadig fjernundervisning. Det har de gjort siden nedlukningen af Danmark fra midten af marts. Det er sandsynligt, at fjernundervisningen – mere eller mindre – skal fortsætte en rum tid i endnu. Derfor er det vigtigt, at de frie og private skoler stadig har et særligt fokus på at lave spændende fjernundervisning og opretholde fællesskabsfølelsen i de klasser, som endnu ikke må samles fysisk.

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]