Majken Grünfeld 2 high res

(Majken Grünfeld på Sct. Mariæ Skole i Aalborg | Billede fra Novo Nordisk Fonden – godkendt til brug i denne artikel)

Lærer fra den frie og private grundskole Sct. Mariæ Skole i Aalborg er blevet hædret med Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2020. Evnen til at fastholde elevers interesse for naturfag og teknologi hele vejen fra indskolingen til eksamnerne i 10. klasse ligger bag kåringen.

Det er vigtigt at inddrage eleverne og give dem medindflydelse. Det skaber aktive deltagere både i undervisningen, men også i samfundet generelt. Det har lærer på Sct. Mariæ Skole, Majken Grünfeld, forstået. Hun har netop vundet en pris fra Novo Nordisk Fonden for sit enestående arbejde med at motivere elevernes glæde og nysgerrighed i naturfag. I undervisningen følger hun altid samme tilgang: Hun går på opdagelse i naturvidenskaben sammen med eleverne, som er med til at bestemme, hvor undervisningen skal henad.

Ved modtagelsen af prisen udtalte en stolt Majken Grünfeld til en artikel af Novo Nordisk Fonden: »Det er kæmpestort og en anerkendelse af det arbejde og den tilgang, som vi har valgt på skolen«.

Eleverne skal føle ejerskab

I undervisningen er der som nævnt lagt vægt på, at eleverne får medbestemmelse. Det er uanset, om Majken Grünfeld underviser i indskolingen eller 10. klasse.

»Jeg kommer med en udfordring, og så ser vi, hvor vi havner. Men det er ret tydeligt, at eleverne elsker undervisningen, hvor de får lov til at tage ejerskab over den. Det gør også, at mine elever ofte allerede er i gang med deres projekter, inden timen overhovedet ringer ind,« fortæller hun.

Går forrest for elevernes skyld

Skoleleder på Sct. Mariæ Skole, Poul Erik Hovelsø, fortæller i artiklen af Novo Nordisk Fonden, at han i Majken Grünfeld har en skolelærer, der altid går forrest, når det gælder om at udvikle natur- og teknologifagene for elevernes skyld.

»Majken er en passioneret og engageret lærer, der virkelig har høje ambitioner på både elevernes og egne vegne, og dette både motiverer, udfordrer og smitter af på os alle. For skolen er det en kæmpe inspiration og gave at have en så fagligt dygtig kollega, og som leder er jeg ikke mindst stolt over det faglige niveau og den faglige relevans, vores elever oplever,« siger Poul Erik Hovelsø.

Udfordring og inddragelse

Majken Grünfelds og Sct. Mariæ Skoles tilgang til undervisningen er godt eksempel på, hvordan medindflydelse kan danne grobund for motivationen til læring og i sidste ende også være et redskab i den demokratiske dannelse af eleverne. Man kan skabe arbejdsformer, der både udfordrer og inddrager.

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Souschef i foreningens sekretariat
  • Ansvarlig for strategisk kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning