Danmarks Private Skoler inviterer bestyrelser og ledelser ved medlemsskolerne til webinar om ”bestyrelsens og ledelsens arbejde og samarbejde”.

Danmarks Private Skoler afholder webinar for bestyrelser og ledelser ved grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Det foregår henholdsvis:

Torsdag d. 24. september 2020

Tirsdag d. 6. oktober 2020

Begge dage i tidsrummet kl. 17:00 til 19:30

Her vil vi holde oplæg om de opgaver, ansvarsområder og det samarbejde, som præger arbejdet i skolens bestyrelse og samarbejdet mellem skolens bestyrelse og ledelse. Der er afsat tid til dialog.

Vi foreslår derfor, om muligt, at skolens bestyrelse og ledelse mødes og sammen deltager i vores webinar.

Program og indhold for webinaret:

 • Velkommen og præsentation af skolerne

 • Roller og rammer for bestyrelse og ledelse

 • Hvad skal bestyrelsen arbejde med?

 • Er vi optaget af de rigtige opgaver?

 • Det interne samarbejde

 • Dialog og debat
 • Tak for i aften

Oplægsholdere fra Danmarks Private Skoler er Søren Lodahl og Nicolas No Richter.

Deltagelse er gratis

Link til tilmelding

Efter registrering fremsender foreningen link til det digitale møde., der foregår via Microsoft TEAMS. 

Downloads

Gennem film, kreative opgaver, workshops og digitale spil kan eleverne i 1.-5. klasse lære om det østafrikanske land Etiopien. I år samarbejder Danida og DR med UNICEF Danmark om årets undervisningsmaterialer og indsats ifm. med Børnenes U-landskalender.

Årets elevbog handler om mod og styrke, når klimaforandringerne truer Halimas familie. Lærervejledningen har forløb til 1.-5. klasse, der er plug-and-play i flere fag. 

UNICEF bidrager med to digitale spil, hvor klassen aktivt arbejder med, hvad det kræves at komme i skole. Derudover samarbejder UNICEF med SPEJDERNE om 125 skoleworkshops, hvor eleverne i ti lektioner lærer om Etiopien, Børns rettigheder, og hvad helte er gjort af. 

Tilmeld din skole til en gratis skoleworkshop inden 15. juni – på dette link.

Og bestil et klassesæt med 30 elevbøger og to lærervejledninger – på dette link.

Vil du læse mere om undervisningsmaterialerne og den didaktiske og pædagogiske idé bag, så kan du finde flere informationer på hjemmesiden for Børnenes U-landskalender 2020 her.

Danmarks Private Skoler samarbejder med UNICEF Danmark for at udbrede deres aktiviteter til medlemsskolerne.
U landskalender2
U landskalender2

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser