Danmarks Private Skoler inviterer bestyrelser og ledelser ved medlemsskolerne til webinar om ”bestyrelsens og ledelsens arbejde og samarbejde”.

Danmarks Private Skoler afholder webinar for bestyrelser og ledelser ved grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Det foregår henholdsvis:

Torsdag d. 24. september 2020

Tirsdag d. 6. oktober 2020

Begge dage i tidsrummet kl. 17:00 til 19:30

Her vil vi holde oplæg om de opgaver, ansvarsområder og det samarbejde, som præger arbejdet i skolens bestyrelse og samarbejdet mellem skolens bestyrelse og ledelse. Der er afsat tid til dialog.

Vi foreslår derfor, om muligt, at skolens bestyrelse og ledelse mødes og sammen deltager i vores webinar.

Program og indhold for webinaret:

  • Velkommen og præsentation af skolerne

  • Roller og rammer for bestyrelse og ledelse

  • Hvad skal bestyrelsen arbejde med?

  • Er vi optaget af de rigtige opgaver?

  • Det interne samarbejde

  • Dialog og debat
  • Tak for i aften

Oplægsholdere fra Danmarks Private Skoler er Søren Lodahl og Nicolas No Richter.

Deltagelse er gratis

Efter registrering fremsender foreningen link til det digitale møde, der foregår via Microsoft TEAMS.