#FPnyt nr. 7 – om politisk aftale om håndtering af prøver

#FPnyt nr. 7 – om politisk aftale om håndtering af prøver

Politisk aftale Der er den 5. februar 2021 indgået politisk aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om, hvordan den politiske aftale har betydning for folkeskolens prøver i prøveterminen maj-juni 2021. Indholdet i den politiske aftale vil blive udmøntet nærmere ved en bekendtgørelse.   Prøver der…

Finalen i DM i Fagene 2021

Finalen i DM i Fagene 2021

I dag afholdes landsmesterskabet i DM i Fagene. Det er femte år i træk, at DM i Fagene afholder Danmarks største konkurrence i skolens fag. Det er første gang, at det foregår digitalt, men det har skabt nye muligheder for både finanslister og klassekammerater. Tusindvis af skoleelever var i løbet af efteråret med i DM…

Debat | Urimeligt at kun folkeskoler får personalehjælp til coronatest

Debat | Urimeligt at kun folkeskoler får personalehjælp til coronatest

Debatindlægget er bragt 10. februar 2021 af Politiken Skolemonitor (skolemonitor.dk) De frie grundskoler ønsker, på lige fod med folkeskolerne, at indgå i opsporingen af smitte og dermed medvirke til, at smittekæderne brydes. Løftet om de to ugentlige test af medarbejdere ved skolerne, som regeringen stillede i udsigt og overlod til kommunerne at organisere, vanskeliggøres dog…

Statsligt overenskomstforlig

Statsligt overenskomstforlig

Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster. Der er desuden indgået en arbejdstidsaftale for gymnasielærerne, ligesom der blev indgået en arbejdstidsaftale for lærerne i grundskolerne i begyndelsen af januar. Hovedforlig (CFU) Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster for perioden april 2021 til…

Aktuel coronarådgivning | De pt. hyppigst besvarede spørgsmål

Aktuel coronarådgivning | De pt. hyppigst besvarede spørgsmål

Der er løbende mange corona-relaterede spørgsmål til foreningens rådgivere. Her har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål, vi hyppigt bliver mødt med i øjeblikket. Genåbningen af skolerne for eleverne for 0. – 4. klasse er et selvstændigt område. I artiklen kan du finde svar på disse spørgsmål: Må vi afholde generalforsamling og forældrekredsmøde? Hvilke…

Virtuel SFO og klub forebygger mistrivsel på Lyngby private Skole
| |

Virtuel SFO og klub forebygger mistrivsel på Lyngby private Skole

Nedlukningen af samfundet pga. corona-pandemien har skabt et pres på mange elevers trivsel. Det oplever de også på Lyngby private Skole. Skolen har derfor oprettet en virtuel SFO og klub, der skal styrke trivslen og det sociale samvær blandt eleverne.

Midlertidigt tillæg til aftale med Copydan Tekst og Node for de gymnasiale uddannelser

Midlertidigt tillæg til aftale med Copydan Tekst og Node for de gymnasiale uddannelser

Rettighedshaverne bag Copydan Tekst & Node anerkender undervisningsinstitutionernes behov for yderligere mulighed for digital kopiering som følge af nedlukningen. I tillæg til de eksisterende aftaler om kopiering til undervisningsbrug giver Copydan Tekst & Node udvidede muligheder til de gymnasiale uddannelser. De rettighedshavere, Copydan Tekst & Node repræsenterer, har bl.a. godkendt, at der f.eks. må kopieres…

Politisk aftale: Styrket vejledning ifm. valg af ungdomsuddannelse

Der er frist for ansøgning til ungdomsuddannelserne 1. marts. På grund af nedlukningen og COVID-19 har de unge i grundskolen ikke haft samme betingelser for at opnå kendskab til uddannelserne. Nu skal der gøres en ekstra indsats. Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres en ekstra indsats for at støtte unge og…

End of content

End of content