Politisk aftale

Der er den 5. februar 2021 indgået politisk aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om, hvordan den politiske aftale har betydning for folkeskolens prøver i prøveterminen maj-juni 2021.

Indholdet i den politiske aftale vil blive udmøntet nærmere ved en bekendtgørelse.

 

Prøver der afholdes I 9. klasse afholdes følgende prøver:

• Mundtlig dansk

• Skriftlig dansk (retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling)

• Mundtlig engelsk

• Skriftlig matematik (uden hjælpemidler og med hjælpemidler)

 

I 10. klasse afholdes følgende prøver:

• Mundtlig dansk

• Skriftlig dansk

• Mundtlig matematik

• Skriftlig matematik

 

Prøver der aflyses

Alle øvrige prøver i 8., 9. og 10. klasse end de, som er nævnt ovenfor, aflyses.

Det betyder, at følgende prøver i grundskolen aflyses:

• Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse

• Fællesprøven i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse

• Udtræksprøver i 9. klasse

• Frivillige prøver i 8. og 9. klasse

• Prøver i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi i 10. klasse

 

Standpunktskarakter skal ophøjes til prøvekarakter

Eleven skal have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter ved de aflyste prøver, som eleven skulle have været til prøve i.

Elever i 8. klasse skal således have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/ musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i.

Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver:

• Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi.

• De to udtræksfag, som klassen/eleven er udtrukket til.

Elever i 8. og 9. klasse skal ligeledes have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakter i de frivillige valgfag, hvis eleverne er tilmeldt en aflyst frivillig prøve.

Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

Afgivelsen af afsluttende standpunktskarakter udskydes til medio juni for de fag, hvor eleven ikke skal til prøve grundet aflysning. For de fag, hvor eleven skal til prøve afgives den afsluttende standpunktskarakter, inden prøven afholdes.

Prøveudtræk offentliggøres tidligere

Skolen har den 8. februar 2021 modtaget meddelelse om, hvilke prøver, der er udtrukket til skolens klasser/hold. Udtrækket er fortroligt indtil offentliggørelsesdatoen.

Offentliggørelse af prøveudtrækket fremrykkes. Skolens leder skal således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 26. marts 2021. Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

Datoer for skriftlige prøver

De skriftlige prøver, som ikke er aflyst, afholdes på samme tidspunkt, som oprindeligt planlagt:

Mandag den 3. maj 2021

Kl. 09.00-12.30: FP9 Dansk, skriftlig fremstilling

Kl. 13.30-17.30: FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

 

Tirsdag den 4. maj 2021

Kl. 09.00-10.00: FP9 Matematik uden hjælpemidler

Kl. 10.00-13.00: FP9 Matematik med hjælpemidler

Kl. 14.00-18.00: FP10 Matematik

 

Onsdag den 5. maj 2021

Kl. 09.00-10.00: FP9 Dansk, retskrivning

Kl. 10.00-10.30: FP9 Dansk, læsning

Booking af skriftlige prøver i testogprøver.dk

Skolen skal booke eleverne til de skriftlige prøver i testogprøver.dk. Proceduren er beskrevet i brugervejledningen, der findes på stil.dk/support/test-og-proever/folkeskolensproever.

Der er åbent for booking fra den 10. februar.

 

Meddelelse om skriftlig censur

Senest 31. marts 2021 vil skolen modtage meddelelse om, hvilke censorer, der er udpeget til at rette besvarelser i FP9 og FP10 dansk, skriftlig fremstilling, FP9 matematik med hjælpemidler og FP10 matematik.

Hvis skolen ikke har modtaget meddelelse om skriftlig censur den 1. april 2021 bedes skolen hurtigst muligt meddele styrelsen dette på mail til fp@stukuvm.dk med angivelse i emnefeltet – skolekode/institutionsnr. – mangler oplysning om skriftlig censur.

 

Datoer for mundtlige prøver

De mundtlige prøver i 9. og 10. klasse, som ikke er aflyst, afholdes i perioden fra den 27. maj til 18. juni 2021. Der må dog ikke afholdes mundtlige prøver fredag den 11. juni 2021.
Beskikkede censorer i dansk (FP9 og FP10), engelsk (FP9) og matematik (FP10) udsendes i perioden mandag den 14. juni til torsdag den 17. juni 2021.

 

Meddelelse om beskikket censur

Senest 28. februar 2021 vil skolen modtage meddelelse om, hvorvidt skolen har fået tildelt en beskikket censor i mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9) og/eller mundtlig matematik (FP10).

Hvis skolen ikke har modtaget meddelelse om mundtlig beskikket censur den 1. marts 2021 bedes skolen hurtigst muligt meddele styrelsen dette på mail til fp@stukuvm.dk med angivelse i emnefeltet – skolekode/institutionsnr. – mangler oplysning om mundtlig censur.

 

Ændring af tilmelding til folkeskolens prøver

Skolen skal ikke ændre i antallet af tilmeldte elever i de aflyste prøver. Skolen skal kun foretage ændringer i tilmeldingen, hvis antallet af elever til prøverne i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) og mundtlig matematik (FP10) ændrer sig.

 

Øveprøver i uge 11 og 12

Der tilbydes nye øveprøver i uge 11 og 12. Øveprøverne i uge 11 og 12 vil være en kopi af øveprøverne i uge 2 og 3. Det vil sige, at det er prøverne fra maj 2019, der stilles til rådighed, og at alle prøver vil kunne benyttes hver dag i perioden. Den eneste forskel fra øveprøverne i uge 2 og 3 er, at det i uge 11 og 12 først vil være muligt at begynde øveprøverne kl. 10.00 (i stedet for klokken 9.00). Læs mere om øveprøver på www.uvm.dk/fp under faglig forberedelse.

 

Læs spørgsmål/svar om prøverne på uvm.dk/corona

Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale og prøverne på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona.

Spørgsmål/svarene vil løbende blive opdateret.

FPnyt 7 kalender