Debatindlæg | Karsten Suhr: Lige nu handler det om at komme igennem krisen

Debatindlæg | Karsten Suhr: Lige nu handler det om at komme igennem krisen

Danmark er som resten af verden ramt af en frygtelig pandemi. Dette har medført, at store dele af det danske samfund er gået i stå. Regeringen har sammen med alle andre partier i Folketinget været nødsaget til at vedtage særbestemmelser, som man ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig for bare en måned siden….

Under skolenedlukning: Alternativ undervisning på Kolding Realskole

Under skolenedlukning: Alternativ undervisning på Kolding Realskole

Se video med elev fra Kolding Realskole, der fortæller om sin hverdag under nedlukningen Skoler skal gennemføre nødundervisning i videst muligt omfang i denne tid. På Kolding Realskole laves der bl.a. virtuel klasseundervisning, virtuelt gruppearbejde, videobesvarelser, og der er særligt fokus på elever med behov for støtteundervisning. Selvom skolerne er lukket ned pga. COVID-19-smittefare, skal…

Feriens placering i ny organisationsaftale for lærerne

Feriens placering i ny organisationsaftale for lærerne

 NYHEDER OG ORIENTERINGER: Ny ferielov – Husk at varsle ferie i sommeren Varsling af ferie i 2020. Skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden Refusion for feriepenge (fleksjobbere) – ver. 1 Indefrysning Arbejdstid for lærerne i overgangsperioden Se alt om ferieregler her I den nye overenskomst for lærerne er der bl.a. en ny…

Ny ferielov: Husk at varsle ferie i sommeren 2020

Ny ferielov: Husk at varsle ferie i sommeren 2020

Dette er en påmindelse til skolerne om, at ferien for alt skolens grundskolepersonale samt gymnasielærerne i sommeren 2020 formelt skal varsles inden udgangen af marts måned. Det anbefales dog at varsle ferien, så snart planlægningen er på plads. På baggrund af den forkortede ferieoptjeningsperiode fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 vil antallet…

End of content

End of content