Danmark er som resten af verden ramt af en frygtelig pandemi. Dette har medført, at store dele af det danske samfund er gået i stå. Regeringen har sammen med alle andre partier i Folketinget været nødsaget til at vedtage særbestemmelser, som man ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig for bare en måned siden.

Regeringen og de øvrige partier har handlet fornuftigt og beslutsomt. Denne krise skal vi klare i fællesskab – det handler om mennesker – det handler om hele den danske befolkning, det handler om samfundet.

Skolerne prøver at finde balancen

På børne – og ungdomsområdet er institutioner, skoler og ungdomsuddannelser lagt øde.

På de frie og private institutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser blev der reageret meget hurtigt på statsministerens opfordringer på pressemødet om aftenen onsdag d. 11. marts. Allerede torsdag og fredag var skolerne affolket, og der blev etableret fjernundervisning, nødpasning og nødberedskab. De, der har behov, kan få deres børn passet og undervist på skolerne – og de særligt udsatte børn og unge bliver der fortsat taget hånd om.

Naturligvis er kvaliteten af tilbuddet til børn og unge ikke på niveau med den daglige undervisning og kontakt mellem lærere og elever. Et faktum, der er anerkendt af Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Men heller ikke hun betvivler, at alle lærere og medarbejdere bestræber sig på at gøre deres bedste for eleverne, samtidig med at de har stor opmærksomhed på balancen mellem ambitionsniveauet og forældrenes mulighed for medvirken, når de skal passe deres arbejde hjemmefra. Oveni det er der stor opmærksomhed på de svageste elever, som skolerne har en ekstra forpligtelse overfor.

Skolerne gør en fantastisk indsats og skal have anerkendelse for det.

Ingen skal være nødt til at skifte skole

Der er vedtaget flere hjælpepakker med henblik på at spænde et sikkerhedsnet ud under de familier og de virksomheder, der i denne svære tid kan få økonomiske problemer. Det er godt og fornuftigt. Forældrebetalingen er også – ligesom på de offentlige institutioner – fastholdt på de frie og private skoler. Skolerne har stadig udgifter svarende til almindelige forhold. Der kan naturligvis opstå udfordringer for enkelte forældre, der enten er hjemsendt uden løn eller er blevet afskediget. De enkelte skoler vil tage vare på disse familier med fripladser finansieret af driftsmidlerne, men hvis udfordringerne generelt bliver for store, vil en ekstraordinær statslig kompensation være hensigtsmæssig. Ingen børn og unge bør på grundlag af Corona-krisen være nødt til at skifte skole.

Det kan godt være, at mange undersøgelser dokumenterer en manglende tillid til politikere generelt, – Denne krise viser imidlertid, at når der er brug for det, så kan vi alle have tillid til, at der bliver handlet.

Tillid til det midlertidige

De mange love, bekendtgørelser og særbestemmelser, der vedtages i disse dage, bliver problematiseret for at være i strid med grundloven, og der er bekymring for, at denne ekstraordinære situation vil kunne bruges til at gennemføre ordninger, der også efterfølgende begrænser den frihed, vi i Danmark er så stolte af. Det er en teoretisk mulighed. Men det er svært at forestille sig, at nogen tænker på at føre ideologisk værdipolitik på baggrund af denne samfundskrise.

Danmarks Private Skoler har tillid til, at de midlertidige ekstraordinære tiltag, der er nødvendige i den nuværende situation, netop er midlertidige. Foreningen har tillid til, at når hverdagen kommer igen og tingene normaliseres, så er der det samme udgangspunkt for drøftelserne om, hvordan Danmarks skole- og uddannelsestilbud skal se ud som før krisen. Der vil stadig være frie valg til gavn og glæde for børn, unge og familierne – og i sidste instans for det danske samfund.

Den grundlæggende politiske uenighed omkring de forskellige skoleformer i Danmark vil også efter krisen gøre sig gældende. Men lige nu er denne uenighed underordnet og ligegyldig, for nu handler det om, at alle kommer bedst muligt gennem krisen.

Bragt  d. 24,03.2020 i Politiken Skolemonitor