Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

(opdateret 8. januar 2024) Den 28. februar 2023 blev lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag vedtaget. Det betyder, at store bededag fra 1. januar 2024 anses som en almindelig arbejdsdag. Alle frie og private skoler har i den forbindelse modtaget et orienteringsbrev af 26. juni 2023 fra Styrelsen for Undervisning og…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens leder Det er stadig muligt at tilmelde sig de to forsøg med den skriftlige prøve i spansk begyndersprog A på stx, som styrelsen udbyder ved sommerens prøver 2024. Se vedhæftede brev for information om forsøgene og tilmelding. Flere institutioner har spurgt, hvordan ”værktøjskassen” fra forsøg…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens ledere og eksamensplanlæggere Det er nu muligt at hente den mundtlige censur til vinterens mundtlige prøver i XPRS.  Styrelsen vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at såfremt en institution afmelder en censor tildelt af XPRS, så skal institutionen som det klare udgangspunkt selv stille…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager en række ændringer i forhold til henvendelser til styrelsen.  Det betyder bl.a., at vi går nu i luften med vores kontaktcenter i Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Fremadrettet skal alle henvendelser til kontoret ske på telefon 33925500 og åbningstiderne finder…

End of content

End of content