Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende:

Til institutionens leder

Det er stadig muligt at tilmelde sig de to forsøg med den skriftlige prøve i spansk begyndersprog A på stx, som styrelsen udbyder ved sommerens prøver 2024. Se vedhæftede brev for information om forsøgene og tilmelding.

Flere institutioner har spurgt, hvordan ”værktøjskassen” fra forsøg 1 tager form. Vi har vedhæftet en oversigt over, hvad hjælpemidlet kommer til at indeholde. Den endelige værktøjskasse er klar senest med udgangen af november, så tilmeldte undervisere kan benytte hjælpemidlet i forbindelse med undervisningen.

Hvis institutionens spanskundervisere ønsker at høre mere om forsøgene eller stille spørgsmål hertil, er de velkomne til at deltage ved det virtuelle informationsmøde, som fagkonsulenten i spansk afholder. Mødet foregår den 7. november 2023 kl. 16:00 og kan tilgås via dette link

Der er tilmeldingsfrist den 10. november 2023.

Spørgsmål og tilmelding bedes rettet til gympet@stukuvm.dk.”