Debatindlæg | Skandalen på Havregården må ikke få konsekvenser for alle kostskoler

Debatindlæg | Skandalen på Havregården må ikke få konsekvenser for alle kostskoler

Kostskoler for socialt udsatte børn udfører en vigtig samfundsmæssig opgave, og de leverer gode resultater. Det er derfor dybt bekymrende, hvis én konkret sag får negativ betydning for alle kostskoler og deres elever, skriver Karsten Suhr, formand for privatskolerne. De politiske bølger går højt på baggrund af sagen om kostskolen Havregården. Senest ved et samråd med…

Orientering om praktikernetværk om teknologiforståelse

Orientering om praktikernetværk om teknologiforståelse

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et treårigt forsøgsprogram med teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen. Programmet skal kvalificere en politisk beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen. Forsøgsprogrammet afsluttes efter skoleåret 2020/21. Slutevalueringen forventes offentliggjort i efteråret 2021.  Læs mere om forsøget** Frie skoler kan også deltage i praktikernetværket Børne- og…

Tilbud om Naturfagsweekend for udskolingselever

Tilbud om Naturfagsweekend for udskolingselever

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) tilbyder udskolingselever at komme på Naturfagsweekend. UNF Naturfagsweekend er en weekendcamp for udskolingselever (7. til 10. klasse), der har til formål at give deltagerne stærkere kendskab til STEM-fagene og samtidig give mulighed for at møde andre med interesse for naturfagene. På campen er der fem faglige forløb: Matematik, fysik, datalogi, kemi…

#FPnyt nr. 4  om tilmelding og booking, ny bekendtgørelse, elevfolder, censortildeling, vejledning og webinar om særlige prøvevilkår

#FPnyt nr. 4 om tilmelding og booking, ny bekendtgørelse, elevfolder, censortildeling, vejledning og webinar om særlige prøvevilkår

Husk at booke elever til semesterprøver Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2020. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start.   Kontrollér censortildeling ved skriftlige semesterprøver Skoler, der afholder semesterprøver i december 2019, har den 4. november 2019 modtaget en…

Nyt om de gymnasiale uddannelser #2

Nyt om de gymnasiale uddannelser #2

Indhold 1. Opdateret og nyt materiale på EMU 2. Nye og reviderede læreplaner er udstedt 3. FIP-kurser skoleåret 20/21 4. FIP-kurser for eux og nyt virtuelt koncept 5. FIP (stx/hf) i historie afprøver alternativ kursusmodel 6. Ny folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS) 7. Temadage og SIP-konferencer 8. Det risikobaserede…

Debatindlæg | Derfor har de private skoler vedtaget nyt kodeks og samfundsløfter

Debatindlæg | Derfor har de private skoler vedtaget nyt kodeks og samfundsløfter

I dag fortæller formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, i et indlæg i Politikens Skolemonitor, hvorfor medlemsskolerne har vedtaget syv samfundsløfter: »Vi vil gerne vise, hvad vi gør, og hvad vi kan som enkeltskoler og som fællesskab. Som frie og private skoler er vi en del af civilsamfundet. Vi vægter og udlever værdier og…

End of content

End of content