Stenhus Kostskole: Kinesisk på skoleskemaet
| |

Stenhus Kostskole: Kinesisk på skoleskemaet

Da de på Stenhus Kostskole, en fri og privat skole i Holbæk, ville udbyde kinesisk som fag for 15 år siden, blev der rynket på næserne rundt om i skoleverden. Det har ændret sig. I dag er Stenhus Kostskole i førersædet på området og deler gerne ud af viden og erfaringer.

Hvordan er skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet?

Hvordan er skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet?

Det er klart i samfundets interesse, at unge uddanner sig og kommer ud på arbejdsmarkedet. Skolens evne til at motivere eleverne til uddannelse og til at oplyse og vejlede dem i at træffe deres valg er afgørende. Hvad sker der med skolens elever, når de er dimitteret? Kommer de i uddannelse? Hvilke uddannelser vælger de?…

Artikel | Skoleledere, privatskoler og friskoler: Her er 8 anbefalinger til en ny karakterskala

Artikel | Skoleledere, privatskoler og friskoler: Her er 8 anbefalinger til en ny karakterskala

Skoleledere, privatskoler og friskoler: Her er 8 anbefalinger til en ny karakterskala Regeringen efterlyser en mere meningsfuld karakterskala, og nu er 13 lederforeninger på uddannelsesområdet gået sammen om en række anbefalinger. »Der har været en forventning om, at vi har en normalfordeling af karakterer. Det er svært foreneligt med en absolut skala. Derfor går det også…

Orientering om mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsers grundforløb på gymnasier m.v.

Orientering om mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsers grundforløb på gymnasier m.v.

Med virkning fra 1. januar 2020 kan offentlige og private gymnasier samt VUC’er i særlige tilfælde og for en tidsbegrænset periode godkendes til udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb. I april 2019 indgik en række partier ”Aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter”. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal bringe de erhvervsrettede…

Skoleleder: Vigtigt at understøtte lyst og evne til medmenneskelighed
|

Skoleleder: Vigtigt at understøtte lyst og evne til medmenneskelighed

Den frie og private grundskole, Institut Sankt Joseph, arbejder målrettet med at bygge bro imellem værdigrundlag og hverdag. Det har bl.a. udmøntet sig i et tiltag, hvor eleverne påtager sig ulønnet socialt arbejde.

Hvordan varetager skolen rollen som forebyggende instans?

Hvordan varetager skolen rollen som forebyggende instans?

HVORDAN KAN VI TALE OM SKOLENS SAMFUNDSANSVAR? Denne artikel er et udpluk fra foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers inspirationsguide: ”Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?” Foreningen ønsker at inspirere til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen laver med det underlæggende formål at handle til gavn for samfundet. Hvordan skal…

End of content

End of content