Private virksomheder, herunder frie grundskoler og private gymnasier, med 50 eller flere ansatte, skal at have en whistleblowerordning fra d. 17. december 2023.

Foreningen har tidligere orienteret om indførelsen af whistleblowerordninger på vores område. Denne nyhed skal derfor først og fremmest ses som en reminder om, at deadline for igangsættelsen af den omtalte whistleblowerordning nærmer sig.

Som følge af ”Lov om beskyttelse af whistleblowere” er det fra d. 17. december 2023 lovpligtigt for alle private virksomheder, herunder frie grundskoler og private gymnasier, med 50 eller flere ansatte, at have en whistleblowerordning. De 50 medarbejdere opgøres på følgende måde:

”Ved opgørelsen af antallet af ansatte beregnes et gennemsnit af antallet af ansatte i de fire seneste forudgående kvartaler. I opgørelsen tælles både fuldtidsansatte og deltidsansatte, uanset deres beskæftigelsesgrad. Tidsbegrænsede ansatte og vikarer tælles også med i opgørelsen, da fastansættelse ikke er et krav for at tælle med i opgørelsen.”

Med ovenstående opgørelsesmetode vil en stor del af foreningens medlemsskoler være omfattet af pligten til at etablere en whistleblowerordning.

En nærmere beskrivelse af den lovpligtige whistleblowerordning kan findes her: https://privateskoler.dk/vaerktoej/whistleblowing-ansatte/lovpligtige-whistleblowerordninger-ansatte/

Skolen kan naturligvis vælge at afsætte de interne ressourcer, der er nødvendige for at indføre ordningen. Skulle skolen ønske at finde en ekstern løsning, står det ligeledes skolen frit for at vælge samarbejdspartner. Foreningen har imidlertid afsøgt markedet for at kunne være skolerne behjælpelige med at finde rundt blandt de mange udbydere. Vi har i den sammenhæng indgået en aftale med Deloitte Legal. Foreningen har ingen andel i den løsning Deloitte Legal tilbyder skolerne. En eventuel aftale indgås direkte mellem skolen og Deloitte Legal, og betaling er også et anliggende mellem skolen og Deloitte. En nærmere beskrivelse af aftalen kan findes her: https://privateskoler.dk/vaerktoej/whistleblowing-ansatte/ekstern-loesning-paa-whistleblowerordning-for-medarbejdere/

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk