Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende:

“Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager en række ændringer i forhold til henvendelser til styrelsen. 

Det betyder bl.a., at vi går nu i luften med vores kontaktcenter i Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Fremadrettet skal alle henvendelser til kontoret ske på telefon 33925500 og åbningstiderne finder I på vores hjemmeside. Vores fællespostkasse gympet@stukuvm.dk vil stadig fungere som den primære indgang til eksamenskontoret og vi opfordrer generelt til at kontakte os via denne e-mail.  

Det vil ikke længere være muligt at kontakte den enkelte medarbejder direkte, men vi er fortsat de samme, der svarer og tager fat på jeres henvendelser. Med vores fælles indgang – primært på mail – får vi bedre mulighed for at koordinere henvendelser, prioritere og dække ind, hvis nogle af medarbejderne er fraværende. 

Vi håber, I vil tage godt imod vores nye kontaktcenter. 

Med venlig hilsen
Eksamenskontoret “