Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende:

Til institutionens ledere og eksamensplanlæggere

Det er nu muligt at hente den mundtlige censur til vinterens mundtlige prøver i XPRS. 

Styrelsen vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at såfremt en institution afmelder en censor tildelt af XPRS, så skal institutionen som det klare udgangspunkt selv stille med en anden censor, således at eksaminationsskolen ikke efterlades med problemet. 

En række VUC- og hf-institutioner har i efteråret været ramt af et it-nedbrud, der har bevirket, at de ikke har kunne indberette deres prøveplaner og lærerfriholdelser til XPRS rettidigt og heller ikke har kunnet indberette dem i samme kvalitet som normalt. STUK har været i tæt dialog med de berørte institutioner, og der er fundet løsninger, således at det er muligt at lave allokeringen af censorer for alle.

IT-udfordringerne kan bevirke, at nogle af de berørte institutioner efter udmeldingen den 6. november står med en større opgave end normalt ift. at kvalitetssikre deres prøveplan, herunder at besætte censorater.


STUK opfordrer alle institutioner til velvilligt at hjælpe disse institutioner med at komme i mål med deres kvalitetssikring og udvise solidaritet med de berørte institutioner.  


Spørgsmål vedrørende den mundtlige censurplan skal rettes til gympet@stukuvm.dk. “