Debatindlægget er bragt 10. februar 2021 af Politiken Skolemonitor (skolemonitor.dk)

De frie grundskoler ønsker, på lige fod med folkeskolerne, at indgå i opsporingen af smitte og dermed medvirke til, at smittekæderne brydes.

Løftet om de to ugentlige test af medarbejdere ved skolerne, som regeringen stillede i udsigt og overlod til kommunerne at organisere, vanskeliggøres dog i høj grad af kommunerne med KL i front.

Således er det udelukkende folkeskolernes medarbejdere, der kan blive podet af kommunale sundhedsmedarbejdere – de frie grundskoler må klare sig selv og opfordres til at lade egne lærere og pædagoger pode og teste hinanden. Det er uacceptabelt.

Der blev skiftet spor efter kritik

Udgangspunktet var en ligestilling mellem de offentlige og de frie grundskoler. Først forlød det da også, at både folkeskoler og fri- og private skoler skulle finde egne medarbejdere, der efter en kort uddannelse skulle pode hinanden.

Dette gav anledning til kraftig og rimelig kritik fra Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen. KL skiftede derfor spor, holdningen blev ændret, men kun i forhold til medarbejdere ved folkeskolerne – ikke for medarbejdere på de frie grundskoler.

I et orienteringsbrev fra KL til kommunerne fremgår det, at friskoler og private grundskoler (de frie grundskoler) selv skal stille medarbejdere til rådighed, som vil blive oplært til at udføre podning.

KL’s holdning blev bekræftet mandag 8. februar ved et onlinemøde: Medarbejdere ved frie grundskoler får ikke adgang til podning foretaget af kommunale sundhedsmedarbejdere.

Skolerne kan få de fysiske testkit udleveret, men må klare sig selv i øvrigt. Mange kommuner havde allerede aftalt testning af medarbejderne på de frie grundskoler, men måtte på grundlag af KL´s markante holdning meddele skolerne, at den indgåede aftale blev annulleret. Enkelte kommuner har dog holdt fast i deres første beslutning.

Andre kommuner forlanger, at fri- og privatskolerne selv skal afholde udgifterne til testning. Opgaven med at teste skolernes medarbejdere er udlagt til kommunerne og fuldt finansieret af staten, derfor bør medarbejderne på alle skoletyper stilles ens, men ligestilling er blevet til forskelsbehandling.

Hvad er problemet?

Udover forskelsbehandling i forhold til det økonomiske aspekt, hvad er så problemet, hvorfor kan man ikke bare lade medarbejderne teste hinanden?

Der er både hårde argumenter og etiske dimensioner. Det er ikke uden risiko at pode et andet menneske, og der kan blive begået fejl. Hvor står skolerne og medarbejderne i forhold til ansvar og forsikring?

Testning indebærer, at man som kollega og skole skal håndtere og opbevare personfølsomme oplysninger og sundhedsdata, hvordan skal skolen og den enkelte medarbejder håndtere dette?

Det er de færreste medarbejdere på en skole, der i deres opgavebeskrivelser kan udføre sundhedsarbejde af en karakter som at pode eller teste kolleger. Derudover kommer så det grænseoverskridende og etiske element.

Corona kender ikke forskel

Vi kan som ansvarlig skoleforening på det nuværende grundlag ikke anbefale skolerne at indgå aftaler, hvor skolernes egne medarbejdere skal foretage podning. Løftet om to ugentlige test bør imødekommes med eksterne medarbejdere. Helt på linje med forholdene i folkeskolen.

De offentlige og de frie grundskoler skal i denne situation stilles lige. Medarbejdere på skolerne varetager de samme væsentlige opgaver set i et samfundsperspektiv, og coronavirus kender ikke forskel på, om man er ’offentlig’ eller ’fri og privat’.

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk
Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk