Rettighedshaverne bag Copydan Tekst & Node anerkender undervisningsinstitutionernes behov for yderligere mulighed for digital kopiering som følge af nedlukningen.

I tillæg til de eksisterende aftaler om kopiering til undervisningsbrug giver Copydan Tekst & Node udvidede muligheder til de gymnasiale uddannelser.

De rettighedshavere, Copydan Tekst & Node repræsenterer, har bl.a. godkendt, at der f.eks. må kopieres op til 50 sider fra indkøbte klassesæt. Der vil ikke blive opkrævet vederlag for den midlertidige udvidelse, da situationen er helt særlig.

Læs mere om Copydan Tekst & Noder her.