Greve Privatskole 2

(Billede fra Greve Privatskole)

De ældste grundskoleelever måtte mandag komme tilbage i skole. De frie og private skoler stod klar. Friheden til lokale løsninger gjorde det muligt.

Eleverne i 6.-10. klasse fik fra mandag lov til at komme tilbage på skolerne rundt om i Danmark. De frie og private skoler var klar til at tage imod. Det blev muliggjort af friheden til at finde lokale løsninger. Nogle skoler har haft plads til at tage imod alle elever på matriklen og har kunnet fordele klasser i flere lokaler. Andre har lavet skiftehold i løbet af dagen og ugen. Nogle har været nødt til at leje sig ind i lokaler og låne faciliteter i nærområdet. Det har været vigtigt for hver skole at finde løsninger, der passer til kapacitet, ressourcer og ikke mindst skolens pædagogiske og værdimæssige grundlag.

En ny hverdag med faste lokaler og fagdage

På Vinderød Privatskole i Frederiksværk på Sjælland tog de imod de ældste elever i mandags. Alle elever fra 0.-9. klasse går i skole hver dag i et anderledes tilrettelagt skema end normalt. Hver klasse har et fast lokale. Almindeligvis har udskolingen forskellige faglokaler, som de rykker rundt imellem. Skolen er derudover blevet indrettet, så de sundhedsmæssige retningslinjer kan følges.

Skolen har prioriteret at skabe en hverdag, som eleverne genkender fra før nedlukningen. Her har skolen brugt sine værdier om bl.a. tryghed og ansvarlighed som pejlemærker:

»Vi arbejder primært med fagdage i 6.-9. klasse, hvor én lærer har klassen hele dagen. Eleverne i 0.-5. klasse har undervisning fra kl. 08:00-13:00, og eleverne fra 6.-9. klasse har gennemsnitlig undervisning fra 08:00-13.45. Vi har prioriteret at skabe tryghed for elever og forældre i denne tid, derfor har vi valgt at skabe en struktur, der minder om noget eleverne kender i forvejen«, fortæller skolens leder Dorte Lindhardt Dahl.

Kapacitetsudfordringer løses

Nyborg Friskole, en fri og privat skole på Fyn, har pga. kapacitetsudfordringer valgt at lave skiftehold for udskolingseleverne. I den ene uge er eleverne i skole to dage og opfølgende uge i tre dage. De øvrige dage modtager eleverne som udgangspunkt fjernundervisning. Men lærerne kan også vælge at mødes med deres elever i byen eller i naturen, forklarer skoleleder Kenneth Bukhave til Fyens Stiftstidende.

Den frie og private Laursens Realskole i Aarhus har tre klasser på både 8. og 9. årgang samt seks 10. klasser. Den største udfordring for skolen har været afstandskravet, men der er fundet en løsning. Skolens leder Troels Kirkeskov fortæller til Jyllands-Posten:

»Der har været mange logistiske og praktiske ting, der skulle gå op i en højere enhed. Vi kunne hurtigt se, at vi ville få brug for lokaler og bemanding med de nye afstandskrav, fordi vi har rigtigt mange elever«.

Det har bl.a. betydet, at nogle elever møder ind i et klubhus og i idrætshaller, som er blevet indrettet med skolemøbler. Skolen har valgt at leje et stort lokalt springcenter, hvor 10. klasserne kan have plads til at modtage noget af undervisningen.

Det har været vigtigt for skolen at kunne give de ældste elever et tilbud, som minder om det, der var før coronaepidemien indtraf. Derfor er der skolegang hver dag, forklarer Troels Kirkeskov Jensen til avisen.

»Det er dejligt, selvom det ikke er helt som før«

Det er gennemgående for de frie og private skoler, at de har prioriteret følelsen af fællesskab både under nedlukningen og også nu efter genåbningen.

På Greve Privatskole på Sjælland bød man de ældste grundskoleelever tilbage med et hejst flag. Som skolen selv beskriver:

»Der var ingen tvivl om, at gensynsglæden var stor. I dagens anledning havde eleverne i 3.B og 3.C indsunget en velkomstsang, som blev afspillet i klasserne. Det er dejligt at have alle elever og lærere samlet igen, selvom det ikke er helt som før…«

Det er særligt kendetegnene for de frie og private skoler, at de som selvstændige enheder må forholde sig løbende til deres værdier og daglige virke i en foranderlig tid og i overensstemmelse med samfundets forventninger. Det har haft stor betydning, at skolerne har haft mulighed for at finde lokale løsninger.  

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk