Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har fremlagt en ny analyse om elevtilgangen til frie og private skoler. Analysen konkluderer, at børn fra – det AE betegner som – ”overklassen” og “den højere middelklasse” i stigende grad går i frie grundskoler, og at udviklingen særligt sker uden for de større byer. Find analysen her.

I den forbindelse har formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, deltaget i et interview til Altinget (bemærk; artiklen er bag en betalingsmur). Her betegner Karsten Suhr analysen som værende værdiladet:

»Betegnelserne i analysen er i høj grad ideologisk betonet. Jeg tænker, at de familier, der vælger en fri grundskole til deres børn, er ”helt almindelige familier”. Altså ikke nødvendigvis ”overklassen”«, udtaler Karsten Suhr til Altinget.

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten har Karsten Suhr i øvrigt bemærket:

»Folkeskolerne og de frie skoler er ikke modsætninger, men bør kunne trives med hinanden. Vi bør alle anerkende og acceptere forældrenes valg – det er trods alt forældrenes børn og ikke statens.

Vi (red. den frie og private skolesektor) har ikke en ambition om at blive større. Ambitionen er at tilbyde god skole med tryghed og faglighed til alle. Den overordnede ambition er, at alle børn i Danmark får en god skolegang, uanset om den foregår på en folkeskole eller en fri grundskole«.

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Souschef i foreningens sekretariat
  • Ansvarlig for strategisk kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning