Der er mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og de faglige organisationer indgået aftale om, at medarbejdere, der er fritaget for arbejde, fordi de eller en nær pårørende er i øget risiko ved smitte med covid-19, er berettiget til løn svarende til løn under sygdom i fraværsperioden.

Det forudsættes, at skolen har adgang til sygedagpengerefusion i perioden, og det henstilles derfor, at medarbejderen gøres opmærksom på forpligtelserne i medfør af sygedagpengeloven.  

Skolen har desuden adgang til vikartilskud fra Fordelingssekretariatet.

Aftalen er gældende indtil 31. august 2020.

Læs aftalen her

Ved spørgsmål kontakt:

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk