Et krav brug af mundbind i den kollektive trafik kommer til at gælde fra lørdag 22. august på alle tider af døgnet. Dog vil visse persongrupper være undtaget, bl.a. børn under 12 år.

På baggrund af det stigende smittetryk anbefaler Sundhedsstyrelsen nu brug af mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter af døgnet. Det bliver et krav at bruge mundbind i den kollektive trafik fra lørdag 22. august.

Dette forhold har naturligvis betydning for medlemsskolerne, når det er nødvendigt, at medarbejdere og elever skal transporteres via den kollektive trafik ifm. med planlagte aktiviteter og undervisning, arrangementer, ture m.v.

Der gælder følgende undtagelser:

  • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind
  • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
  • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
  • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
  • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation

SST angiver to rationaler for at benytte mundbind:

  • Beskyttelse af andre

Smittede personer med få eller ingen symptomer antages at kunne smitte andre. Der er tegn på, at der afgives flest partikler i de tidlige stadier af infektionen. Hos smittede personer uden symptomer, som ikke hoster eller nyser, vil der primært være tale om kontaktsmitte. Der er dog også grund til at tro, at der i forbindelse med høj tale mv. kan afgives dråber til den umiddelbart omgivende luft.

I det omfang smittede personer uden symptomer afgiver dråber indeholdende smitstof, selvom de sjældent hoster/nyser, kan smitte til andre eventuelt mindskes ved brug af maske.

  • Beskyttelse af bæreren

Personer i det offentlige rum vil ikke almindeligvis være i situationer, hvor der risiko for, at større dråber/stænk fra syge personers luftveje rammer deres mund/næse. I det omfang det er tilfældet, fordi det ikke er muligt at holde afstand, kan risikoen eventuelt mindskes ved brug af masker i det offentlige rum. Fysisk distancering i det offentlige rum mindsker forekomsten af risiko-situationer, som også vil afhænge af det aktuelle smittetryk.

Brug af mundbind i det offentlige rum her

Børne- og undervisningsministeriet orienterer om rammerne for brug af mundbind her