Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nyheden om ”Nye gymnasiale læreplaner”.

De nye og reviderede læreplaner omfatter:

 • Almen sprogforståelse (stx og hhx)

 • Samfundsfag C (stx)

 • Samfundsfag B (hf)

 • Biologi B (hf) o

 • Spansk fortsættersprog B og A (stx og hhx)

De nye læreplaner har været i høring og er nu tilgængelige på ministeriets hjemmeside.

Det samme gælder læreplaner for dansk som andetsprog A, B og C (hf-e).

Bekendtgørelse om de nye læreplaner er tillige udstedt på Retsinformation.

De reviderede læreplaner i almen sprogforståelse (stx og hhx) og samfundsfag C (stx) udstedes med obligatorisk anvendelse fra 1. august 2021.

De resterende læreplaner er obligatoriske fra 1. august 2020.

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing