Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt tre nye bekendtgørelser i relation til COVID-19*, bl.a. en ny bekendtgørelse om regler vedr. nødundervisning i skoler samt muligheden for midlertidig dimensionering i dagtilbud.

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (retsinformation.dk).

Den nye bekendtgørelse træder i kraft d.d., mandag den 24. august 2020.

Nye regler om nødundervisning

Pligten til at iværksætte nødundervisning kan fremefter opstå på baggrund af

– sundhedsmyndighedernes regler og påbud

– sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, er det den sundhedsfaglige anbefaling, at eleven ikke møder frem på skolen. Hvis elevens tilstand tillader det, giver skolen nødundervisning til eleven.

Hvis en eller flere elever – efter sundhedsfaglige anbefalinger – skal smittetestes, er den sundhedsfaglige anbefaling, at de ikke møder frem på skole, hvis de afventer svar på testresultatet. Skolen giver umiddelbart disse elever nødundervisning.

Er der tale om hele hold eller klasser, skal der indsendes en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der skal ske offentliggørelse på skolens hjemmeside om nødundervisningen.

Skolen kan dog kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Nødundervisning er således fortsat alene drevet af nødvendighed. Skoler og institutioner skal derfor fortsat som udgangspunkt gennemføre normal undervisning.

Dimensionering på dagtilbudsområdet

Der bliver med den nye bekendtgørelse adgang til, i helt ekstraordinære tilfælde, at dimensionere det enkelte tilbud på dagtilbudsområdet. Dimensioneringen skal iværksættes i så kort en periode som muligt og – i første omgang – maksimalt fire uger.

Hvis det vurderes nødvendigt at dimensionere tilbud, kan timerne, som barnet er i tilbuddet, afgrænses, der kan prioriteres mellem børn i forhold til den tid, som de er i dagtilbuddet, og der kan anvendes andre lokaler eller anvendes forskudte mødetidspunkter m.v.

Kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud eller pasningsordninger skal begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte dimensionering, og hvad der ligger til grund herfor.

*De øvrige bekendtgørelser

De øvrige nye bekendtgørelser, der træder i kraft mandag den 24. august 2020, er:

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 (retsinformation.dk).

Indholdet af bekendtgørelsen er uddybet i denne tekst (pdf).

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grunduddannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19 (retsinformation.dk).

Indholdet af bekendtgørelsen er uddybet i denne tekst (pdf).

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk
Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk