SVM-regeringens forslag til en ny finanslov for 2023.

Regeringen har den 23. marts fremlagt forslag til finanslov for 2023 (FFL 2023), herunder forslag til tilskudsforhold for de frie grundskoler og de private gymnasiale uddannelser.

Frie grundskoler

For finansåret 2023 foreslås der ingen ændringer i tilskuddet til de frie grundskoler. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76 %. De gennemsnitlige takster stiger dog med knapt 5 %. Dette skyldes en høj pris- og lønregulering samt stigende udgifter i folkeskolen.

Specialundervisning

Der er afsnøret 40 millioner til specialundervisning. Dette svarer til skoleforeningernes indstilling.

Der sker en stigning i taksterne på godt 10 % i forhold til finanslov 2022. Bemærk dog, at stigningen i taksterne er lidt mindre end den, der var forventet i den tidligere regerings finanslovsforslag for 2023 (fremsat august 2022), hvilket skyldes aktivitetsjusteringer grundet flere specialundervisningskrævende elever.

Fripladspuljen

Fripladspuljen til de frie grundskolers elever er en selvstændig post på finansloven. Der kan identificeres en svag øgning af puljen grundet almindelig regulering.

De private gymnasiale uddannelser

Der er heller ikke sket ændringer i tilskudsmodellen for de private gymnasiale uddannelser. Dog er der også her sket en takststigning på baggrund af en pris- og lønregulering.

Nogle af de besparelser, der var planlagt på området i forbindelse med det finanslovsforslag for 2023, der blev fremlagt af den tidligere regering i august 2022, er trukket tilbage med dette finanslovsforslag.

Vikarkasse og fripladskasse

Bevillingen til vikarkassen og fripladskassen for de private gymnasiale uddannelser er uændret i finanslovsforslaget for 2023.

Orienteringsbreve om finanslovforslaget for 2023 og tilskudsberegnere

Regeringen har nu præsenteret finanslovsforslaget. Der er tale om et forslag til finanslov. Intet er vedtaget endnu.

Ministeriet forventes at udsende orienteringsbreve til uddannelsesinstitutionerne om finanslovforslaget og ændringsforslag til finanslovforslaget.

De fremsatte takstforslag samt tilskudsberegnere for henholdsvis de frie grundskoler og private gymnasiale uddannelser vil blive offentliggjort på foreningen hjemmeside, forventeligt mandag d. 27. marts 2023 under emnet Statstilskud

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk