Her finder du skabeloner til ansættelseskontrakter. Vi opfordrer skolerne til at kontakte sekretariatet, hvis I har spørgsmål.

Ansættelseskontrakterne opdateres løbende. Vi anbefaler derfor skolerne at downloade nedenstående ansættelseskontrakter, hver gang der udarbejdes en ny ansættelseskontrakt.

Find ansættelseskontrakter for:


Ansættelseskontrakt for lærere og børnehaveklasseledere

Gældende for grundskole.


Ansættelseskontrakt og lønaftaler for ledere

Gældende for grundskole.


Ansættelseskontrakt for rektorer

Gældende for gymnasiale uddannelser.

Ansættelseskontrakt for øvrige chefer

Gældende for gymnasiale uddannelser.

Ansættelseskontrakt for lærere ved gymnasiale uddannelser

Gældende for gymnasiale uddannelser.

Pensionerede grundskolelærere, børnehaveklasseledere og gymnasielærere

Gældende for grundskole og gymnasiale uddannelser.

Pensionerede grundskolelærere, børnehaveklasseledere og gymnasielærere ansættes efter læreroverenskomsten eller overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.
For skabeloner til ansættelsesbreve henvises der derfor til: Ansættelsesbrev for lærere og børnehaveklasseledere og Ansættelsesbrev for lærere ved gymnasiale uddannelser


Ansættelseskontrakt for pædagogisk personale

Gældende for grundskole og gymnasiale uddannelser.
For skoler tiltrådt overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden for frie grundskoler.

Skoler der ikke er tiltrådt overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden bedes kontakte sekretariatet for hjælp til ansættelseskontrakter.


Ansættelseskontrakt for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Gældende for grundskole og gymnasiale uddannelser.
For skoler tiltrådt overenskomst mellem 3F og Aftaleenheden for frie grundskoler.

Skoler der ikke er tiltrådt overenskomst mellem 3F og Aftaleenheden bedes kontakte sekretariatet for hjælp til ansættelseskontrakter.


Ansættelseskontrakter for kontorpersonale 

Gældende for grundskole og gymnasiale uddannelser.
For skoler tiltrådt overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden for frie grundskoler.

Skoler der ikke er tiltrådt overenskomst mellem HK/Privat og Aftaleenheden bedes kontakte sekretariatet for hjælp til ansættelseskontrakter.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning