Pædagogikum er en pædagogisk uddannelse for nyansatte lærere (pædagogikumkandidater) ved de gymnasiale uddannelser.
Formålet med pædagogikum er, at pædagogikumkandidaterne opnår pædagogisk kompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser. Uddannelsen er en teoretisk og praktisk uddannelse. Når en lærer uden pædagogikum ansættes i en fast stilling, skal ansættelsen være betinget af, at læreren består pædagogikum.

Lovgrundlaget

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb

Ansættelsesforhold

Teoretisk pædagogikum

Undervisningen i teoretisk pædagogikum gennemføres af Syddansk Universitet i samarbejde med blandt andet Aarhus Universitet. Universitetet har udarbejdet studieordningen og dermed det konkrete indhold i teoretisk pædagogikum.

Angående spørgsmål om teoretisk pædagogikum se her

Finansiering

Finansieringen af uddannelsesstillingerne er IKKE den samme på de private gymnasier som på de offentlige. På de offentlige gymnasier finansieres stillingerne for 50% vedkommende via skolernes almindelige driftstilskud og for andre 50% vedkommende via et pædagogikumtaxameter.

På de private gymnasier finansieres størstedelen af udgiften via skolernes almindelige driftstilskud og resten via de private gymnasiers vikarkasse.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)