Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Ansættelseskontrakter

  Her finder du skabeloner til ansættelseskontrakter for ansatte på fri grundskoler og gymnasier.

Ansættelsesvilkår

  Find informationer om ansættelsesvilkår, overenskomster, løn, tjenestelige sager m.m.

Barselsregler

  Orlov i forbindelse med graviditet og barsel  Bestemmelser omkring orlov til graviditets-,…

Ferieregler

  For alle ansættelsesforhold gælder ferieloven som minimum. Den 1. september 2020 trådte…

Gymnasiejob.dk

  Efter fælles beslutning blandt de private gymnasier blev det i 2007 besluttet at…

Lønpolitik

  Frie grundskoler og gymnasier er forpligtet til at udarbejde en lønpolitik. Personalestyrelsen…

Løntabeller og satser

  På denne side finde du information om løn og satser for ansatte…

Overenskomst. Kontorpersonale (HK)

  Personale ved frie grundskoler er omfattet af en række forskellige bestemmelser om…

Overenskomst. Ledere (grundskoler)

  Overenskomst for ledere Fra 1. januar 2019 har ledere ved frie grundskoler…

Overenskomst. Lærere og børnehaveklasseledere (grundskoler)

  Overenskomst for lærere og børnehaveklasseledere Overenskomstresultat for ledere, lærere og børnehaveklasseledere 2021-2024…

Overenskomst. Pædagogisk personale (BUPL)

  Personale ved frie grundskoler er omfattet af en række forskellige bestemmelser om…

Overenskomst. Teknisk personale (3F)

  Personale ved frie grundskoler er omfattet af en række forskellige bestemmelser om…

Overenskomst. Undervisere, ledere og rektorer (gymnasiale uddannelser)

  Nedenfor kan du læse om overenskomst for rektorer, ledere og undervisere ved…

Pædagogikum på gymnasiale uddannelser

  Pædagogikum er en pædagogisk uddannelse for nyansatte lærere (pædagogikumkandidater) ved de gymnasiale…

Sygefravær

  Her finder du information om sygefravær. Du kan læse om følgende: Sygdom…

Tjenestlige sager og afskedigelser

  Danmarks Private Skoler yder tæt rådgivning og bistand i alle spørgsmål og…

Ulønnet omsorgsorlov

  Fra august 2022 indføres nye regler vedrørende en omsorgsorlov. Konsekvensen er, at…

Årsnorm

  Arbejdstid, normperiode Årsnormen for skoleåret 2024/2025 for grundskolelærere, gymnasielærere og administrativt personale…