Personale ved frie grundskoler er omfattet af en række forskellige bestemmelser om deres ansættelsesforhold.

Teknisk personale – forstået som rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere – ansat ved frie grundskoler og/eller private gymnasier kan være omfattet af overenskomst mellem 3F og Aftaleenheden for Frie Grundskoler, såfremt skolen har tiltrådt denne.

Overenskomsten er tilgængelig som PDF til download herunder:

Seniorordning

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk