Arbejdstid, normperiode

Arbejdstiden beregnes for lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og administrativt personale som udgangspunkt for en periode på et år (normperioden). Normalt er denne placeret fra 1. august til 31. juli.

Årsnormen varierer afhængig af personalegruppe, antal feriedage i perioden og skolens konkrete planlægning.

Her kan du finde


Årsnorm, grundskolelærere og administrativt personale under HK-overenskomst

Vær opmærksom på, at normen ikke er gældende for lærere, der har døgnarbejde ved kostskoler.

Årsnormen beregnes med 1924 bruttonormtimer i en normperiode. For grundskolelærere er ferie som udgangspunkt placeret med de 2 første hverdage i august, 5 dage i uge 42 og de sidste 18 hverdage i juli. Det betyder, at årsnormen bliver som nedenstående:

Skoleåret 2021/22

Løntimer (7,4 x 260 dage)1924,00 timer
Minus ferie (25 x 7,4 time)185,00 timer
Minus søgnehelligdage (6 dage x 7,4 time)  44,40 timer
Nettoårsnorm1694,60 timer

Skoleåret 2022/23

Løntimer1924,00 timer
Minus ferie (25 x 7,4 time)185,00 timer
Minus søgnehelligdage (7 dage x 7,4 time)  51,80 timer
Nettoårsnorm1687,20 timer

Skoleåret 2023/24

Der er i beregningen af årsnormen for skoleåret 2023/24 taget højde for, at Store Bededag er afskaffet som helligdag.

Løntimer1924,00 timer
Minus ferie (25 x 7,4 time)185,00 timer
Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)  59,20 timer
Nettoårsnorm1679,80 timer

Årsnorm, pædagogisk personale under BUPL/FOA-overenskomst

For pædagogisk personale ansat under overenskomst med BUPL/FOA beregnes årsnormen med udgangspunkt i 7,4 timer pr. dag. Der er i beregningen taget udgangspunkt i at der afvikles 25 dages ferie i perioden:

Skoleåret 2021/22

Løntimer (7,4 x 260 dage)1924,00 timer
Minus ferie (25 x 7,4 time)185,00 timer
Minus søgnehelligdage (6 dage x 7,4 time)  44,40 timer
Nettoårsnorm1694,60 timer

Skoleåret 2022/23

Løntimer (7,4 x 261 dage)1931,40 timer
Minus ferie (25 x 7,4 time)185,00 timer
Minus søgnehelligdage (7 dage x 7,4 time)  51,80 timer
Nettoårsnorm1694,60 timer

Skoleåret 2023/24

Der er i beregningen af årsnormen for skoleåret 2023/24 taget højde for, at Store Bededag vil være afskaffet som helligdag.

Løntimer (7,4 x 262 dage)1938,80 timer
Minus ferie (25 x 7,4 time)185,00 timer
Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)  59,20 timer
Nettoårsnorm1694,60 timer

Teknisk servicepersonale ansat under 3F-overenskomst

Udgangspunktet er en ugentlig arbejdstidsnorm på 37 timer for fuldtidsansatte, som opgøres over en 4 ugers periode.

For medarbejdere, som har varierende arbejdstid fra uge til uge, skal der udarbejdes en tjenesteliste, som omfatter mindst 4 uger med angivelse af arbejdstidens placering og fridagenes placering. Listen skal også omfatte opgaver i forbindelse med arrangementer – f.eks. møder og skolefester.


Historiske årsnormer

Skoleåret 2020/2021 (grundskolelærere). I henhold til overenskomstens bestemmelser fastlagt 23 feriedage i skoleåret 2020/202.

Løntimer (7,4 x 260 dage)   1924,00 timer
Minus ferie (23 x 7,4 time)170,20 timer
Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)  59,20 timer
Nettoårsnorm1694,60 timer

Skoleåret 20/2021 (øvrige personalegrupper)

Vær opmærksom på, at der ikke er indgået en kollektiv aftale om ferie på forskud for andre personalegrupper end grundskolelærerne. Dette betyder, at årsnormen for skoleåret 2020/2021 for øvrige personalegrupper bliver som følger:

Løntimer (7,4 x 260 dage)1924,00 timer
Minus ferie (20 x 7,4 time)148,00 timer
Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)  59,20 timer
Nettoårsnorm1716,80 timer

Skoleåret 2019/2020

Løntimer (7,4 x 262 dage)1938,80 timer
Minus ferie (21,64 x 7,4 time)155,40 timer
Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time) 66,60 timer
Nettoårsnorm1716,80 timer

Skoleåret 2018/2019

Løntimer (7,4 x 261 dage)1931,40 timer
Minus ferie (25 x 7,4 time)185,00 timer
Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time) 66,60 timer
Nettoårsnorm1679,80 timer

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk