Overenskomst for ledere

Fra 1. januar 2019 har ledere ved frie grundskoler fået deres egen selvstændige organisationsaftale.

Overenskomsthåndbog

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Ledere har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for ledere ved frie grundskoler.

Håndbogen samskriver de cirkulærer, der ligger til grund for ansættelsesvilkårene for ledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante bestemmelser.

Bemyndigelsesskrivelse

Undervisningsministeriet har med nedenstående brev af 17. september 2019 udstedt bemyndigelse til at yde engangsvederlag for øverste leder og øvrige ledere ved grundskolen.

Med hyrdebrev af 25. februar 2020 er denne bemyndigelsesskrivelse præciseret.

Seniorbonus og seniordage

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk