På denne side finde du information om løn og satser for ansatte på frie skoler


Løntabel

Nedenfor finder du de seneste løntabeller for alle medarbejdere.
Løntabellerne findes både som Excel og PDF filer, hvor Excel filen giver mulighed for at udtrække og benytte tallene i en anden sammenhæng.

Gældende fra 1. januar 2022 til d. 31. marts 2022
Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)
Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

Gældende fra 1. oktober til 31. december 2021
Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)
Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

Gældende fra 1. april – 30. september 2021
Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)
Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

Gældende fra 1. februar 2021 til 31. marts 2021
Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)
Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

Løntabel for alle medarbejdergrupper, fra 1. april til 32. december 2020:
Fælles løntabel for alle medarbejdere (excel)
Fælles løntabel for alle medarbejdere (pdf)

Overarbejdsbetaling for lærere og børnehaveklasseledere

Vejledning i Beregningsgrundlag for overarbejdsbetaling for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.vejledningen kan ses her

Lønvejledning for lærer og børnehaveklasselærer

Se lønvejledning 2013

Fordelingssekretariatet har offentliggjort deres nye og udvidede lønstatistik for løn til lærere ved frie grundskolen. Sammenligningen kan  bruges som input til de kommende lokallønsforhandlinger.
Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016

Lønpolitik

Frie grundskoler og gymnasier er forpligtet til at udarbejde en lønpolitik. Læs mere her.

Tjenesterejser

For yderligere information om satser og tillæg ved tjenesterejser se Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser her (åbner som pdf).

Jubilæumsgratiale

Læs om satser for jubilæumsgratiale her https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2011/9111

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet varetager en række tilskuds og refusionsopgaver for de frie grundskoler
Se deres hjemmeside: https://www.fskr.dk/

Sidst opdateret: 14. januar 2022

Kontakter

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk