På denne side finde du information om løn og satser for ansatte på frie skoler

Løntabel

Nedenfor finder du de seneste løntabeller for alle medarbejdere.
Løntabellerne findes både som Excel og PDF filer, hvor Excel filen giver mulighed for at udtrække og benytte tallene i en anden sammenhæng.

Gældende fra 1. april 2024 (excel)
Gældende fra 1. april 2024 (pdf)

Gældende fra 1. januar 2024 til 31. marts 2024 (excel)
Gældende fra 1. januar 2024 til 31. marts 2024 (pdf)

Gældende fra 1. oktober 2023 til 31. december 2023 (excel)
Gældende fra 1. oktober 2023 til 31. december 2023 (pdf)

Overarbejdsbetaling for lærere og børnehaveklasseledere

Vejledning i beregningsgrundlag for overarbejdsbetaling for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Vejledningen kan ses her.

Lønvejledning for lærer og børnehaveklasselærer

Se lønvejledning 2013

Fordelingssekretariatet har offentliggjort deres nye og udvidede lønstatistik for løn til lærere ved frie grundskolen. Sammenligningen kan  bruges som input til de kommende lokallønsforhandlinger: Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2022.

Lønpolitik

Frie grundskoler og gymnasier er forpligtet til at udarbejde en lønpolitik. Læs mere her.

Tjenesterejser

For yderligere information om satser og tillæg ved tjenesterejser se ”Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser”. Klik her.

Jubilæumsgratiale

Læs om satser for jubilæumsgratiale her

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet varetager en række tilskuds og refusionsopgaver for de frie grundskoler
Se deres hjemmeside: https://www.fskr.dk/

Kontakter

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder.

 • Overenskomstvaretagelse (Aftaleenheden)

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)

 

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger