Efter fælles beslutning blandt de private gymnasier blev det i 2007 besluttet at indgå et samarbejde med de offentlige gymnasier – og efterfølgende også VUC – om at videreføre jobportalen gymnasiejob.dk. Jobportalen havde indtil dette tidspunkt været drevet at amterne og de private gymnasier havde deltaget gratis.

Efter amternes nedlæggelse er det derfor de tre skoleforeninger der driver portalen. Gymnasiejob.dk er en internetportal hvor du finder alle ledige jobs på gymnasieskolerne.

Jobportalen er en service for ansøgere til jobs på alle gymnasier i Danmark, Færøerne og Grønland.

For at portalen skal fungere kræver det imidlertid, at skolerne lægger alle deres ledige lærer- og lederjobs ud på portalen. Når et mindre administrationsgebyr pr. år er betalt af skolen er portalen gratis at benytte. Der er desuden ingen deadline der skal overholdes, hvorfor skolerne kan få deres stilling slået op så snart beslutningen er taget.

Skolen har fået tilsendt password, så skolen selv kan indlægge annoncerne. Har skolen mistet sit password – eller er der brug for generel support – rettes henvendelse til support@gymnasiejob.dk,  som vil være behjælpelig. Man kan også ringe til support på telefonnummer 76 70 40 79. Spørg efter Lars Bo Smith. Se desuden her.

Selve portalen findes på www.gymnasiejob.dk

En grundig vejledning og introduktion til portalens enkelte elementer findes via menupunktet “BRUG FOR HJÆLP?” på www.gymnasiejob.dk

Kontakt

Erik Juul Hansen
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)