Orlov i forbindelse med graviditet og barsel 

Bestemmelser omkring orlov til graviditets-, barsels- og forældreorlov er omfattende og til tider vanskelige af forstå. Hvilke regler, der er gældende, afhænger af hvilken overenskomst den ansatte er omfattet af m.m.  

Vi har nedenfor samlet de væsentligste bestemmelser og cirkulærer om orlov i forbindelse med graviditet, barsel, barns sygdom, pasning mv. som er gældende for skolens ansatte lærere.  

Kontakt sekretariatet om spørgsmål vedr. skolens øvrige ansatte. 

Find VEJLEDNING OM BARSELSREGLER (maj 2023) her

Reglerne gælder for børn født efter d. 1. august 2022

Danmarks Private Skolers barselsregler 2015. Klik her

Statens barselsvejledning (april 2012). Klik her

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager. Klik her

Bekendtgørelse om Barselsfonden. Klik her.

Anden orlov

Ved ansattes ønske om orlov til andre aktiviteter; det kan være uddannelse, andet job i en periode, rejser mv., gælder forskellige bestemmelser afhængig af orlovens type. Vi anbefaler, at skolen kontakter sekretariatet ved spørgsmål. 

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning