For alle ansættelsesforhold gælder ferieloven som minimum.

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode – også kaldet samtidighedsferie.

De nye ferieregler implementeres og udmøntes i staten mv. ved at indgå en ferieaftale.  Ferieaftalen er et supplement til ferieloven.

Love og aftaler

Ny lovgivning (gældende fra 1. september 2020):

Ferielov Klik her.

Ferieaftale for statens område. Klik her.

Lovgivning før 1. september 2020:

Ferieaftale.  Klik her.

Vejledninger

Nye vejledninger (gældende fra 1. september 2020):

Ferievejledning for statens område. Klik her 

Moderniseringsstyrelsens ”Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov” . Klik her

Tidligere vejledninger:

Ferievejledning for statens område. Klik her

Særlige feriedage

Der optjenes 0,42 særlige feriedage med løn for hver måneds ansættelse i kalenderåret, svarende til 5 særlige feriedage pr. år.

Særlige feriedage optjenes i kalenderåret (optjeningsåret).

Særlige feriedage holdes i perioden fra 1. maj til 30. april, som følger efter optjeningsåret.

Særlige feriedage er nærmere beskrevet i ”Ferievejledning for statens område”. Klik her. 

Nyheder og orienteringer

Husk varsling af anderledes ferieplacering for kombinationsansatte

Ny feriebestemmelse aftalt i BUBL-overenskomsten 2018-2021 (for kombinationsansatte)

Påmindelse om varsling af anderledes ferieplacering for lærerne

Feriens placering i ny organisationsaftale for lærerne

Ny ferielov – Husk at varsle ferie i sommeren

Varsling af ferie i 2020.

Skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev

Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden

Refusion for feriepenge (fleksjobbere) – ver. 1

Indefrysning

Arbejdstid for lærerne i overgangsperioden

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning