Tidlig Sprogstart har kontaktet Danmarks Private Skoler for at gøre opmærksom på deres projekt ”Tidlig sprogstart – fransk i 3. og 4. klasse”. 

Hvordan kan man motivere elevers læring af fremmedsprog?  

På forsøgsbasis er der på otte grundskoler blevet undervist i fransk i indskolingen for at undersøge, hvordan man kan fremme eleverne i deres læring af nye sprog. Gennem et samspil af sanser og bevægelse i sprogundervisningen har de deltagende elever været motiverede og glade for at lære et nyt sprog.  

Forsmag på fremmedsprog 

Projektleder Anette Søndergaard Gregersen håber, at medlemsskolerne kan lade sig inspirere af udviklingsprojektet i fransk i 3. og 4. klasse. Om projektet skriver Tidlig Sprogstart:  

“I Danmark omgives franskfaget ofte af en forældrefortælling om, at det er et svært sprog at lære. Projektet har til hensigt at vise fransk som et sjovt, nemt og motiverende sprog at lære via en legende og musisk tilgang.” 

Flere medlemsskoler har været med i projektet, herunder Allerød Privatskole, Kochs Skole og Kornmod Realskole. Tidlig Sprogstart er finansieret af det Nationale Center for Fremmedsprog, Københavns Professionshøjskole og Det Franske Institut i København. 

Undervisningsmateriale til inspiration 

Projektet har løbende haft workshops for deltagende lærere med henblik på at give dem relevant information og inspiration, samt mulighed for at udveksle erfaringer. Forløbet er centreret om en legende tilgang til læring, hvor eleverne oplever sproglæring gennem bl.a. sansemotorik og bevægelse.  

På Tidlig Sprogstarts hjemmeside kan du finde undervisningsmateriale fra de deltagende skoler, samt artikler og videoer, til inspiration.  

Flere af de deltagende skoler kan, ifølge Tidlig Sprogstart, allerede mærke en forskel i elevernes faglige udgangspunkt og selvtillid, når de påbegynder franskundervisningen. 

Samarbejde med andre over sproglige skel 

’Danmarks Private Skoler’ har givet 7 samfundsløfter. Derfor har vi bl.a. fokus på konkrete aktiviteter eller indsatser, der giver eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Samarbejdet med andre – over kulturelle og sproglige skel – er en afgørende evne. Derfor bør denne evne fremmes – i et fremtidsperspektiv. Forståelsen af en global verden og de mange forskellige kulturer – og ikke mindst evnen til at kunne begå sig på fremmedsprog på et højt niveau – er og bliver af stor betydning. 

#de7samfundsløfter | Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.