Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • der fornyer eller udvikler skolen, så den er skole til tiden og skole til fremtiden.
  • der sætter fokus på at udvikle kernefærdigheder til at løse “hverdagsopgaver”
  • der sætter fokus på at udvikle kompetencer til at løse komplekse udfordringer
  • der sætter fokus på at udvikle bestemte personlige egenskaber
  • der sætter fokus på teknologiforståelse og teknologietik
  • der sætter fokus på samarbejde over kulturelle og sproglige skel
  • der sætter fokus på idéudvikling og innovation
  • der sætter fokus på udvikling af bæredygtige løsninger
  • der sætter fokus på Science, Technologi, Engineering and Math (STEM)

Skolen til fremtiden | Hvad kan samfundsløftet omhandle?

Hvad kan samfundsløftet ‘Skolen til fremtiden’ omhandle? Find inspiration i denne uddybende artikel.