Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • der giver kendskab til, styrker eller udvikler demokrati, frihedsrettigheder, menneskerettigheder og ligestilling i skolens virke og i samfundet.
  • der er målrettet skolens bestyrelse, skolens ledelse, skolens medarbejdere, skolens forældre eller skolens elever.
  • der styrker demokratiske beslutningsprocesser, arbejdskultur, rammer for samarbejde og ligeværdighed
  • der øger medinddragelse og medindflydelse på skolens virke
  • der fokuserer på børns rettigheder, eleveres generelle medindflydelse på skolens virke og individuelle medinddragelse i forbindelse med konkrete problemstillinger

Fokus på rettigheder og konventioner | Hvad kan samfundsløftet omhandle?

Hvad kan samfundsløftet ‘Skolens fokus på rettigheder og konventioner’ omhandle? Find inspiration i denne uddybende artikel.

Børns rettigheder

Sæt fokus på børns rettigheder. Få viden og inspiration til skolens arbejde med børns rettigheder her.

Rettigheder | Skolens lov- og regeloverholdelse

Find informationer om skolens lov- og regeloverholdelse relateret til rettigheder og konventioner her.