Find informationer om skolens lov- og regeloverholdelse relateret til rettigheder og konventioner her.

Børnekonventionen

Børnekonventionen består af en række artikler, der gælder for alle børn, uanset nationalitet, køn, social status, religion, kultur eller andet. De i alt 54 rettigheder gælder alle børn og unge under 18 år.

Læs mere her

Frihed og folkestyrekravet

Den frie og private grundskole og gymnasiale uddannelses forpligtelser i relation til de grundlæggende rettigheder rammesættes i lovgivningen i det, der i daglig tale kaldes ”Frihed og folkestyrekravet”.

Skolen skal i ‘hele dens virke’ forberede, udvikle, styrke, give kendskab til og have respekt for:

  • Et samfund som det danske med frihed og folkestyre
  • Elevernes demokratiske dannelse
  • Grundlæggende friheds- og menneskerettigheder
  • Ligestilling, herunder ligestilling mellem kønnene

Læs mere her

Barnets rettigheder i forbindelse med udskrivningsprocesser

Der er fokus på overholdelsen af Børnekonventionens bestemmelser om barnets krav på inddragelse i forbindelse udskrivningsprocesser. Retsgrundlaget er skærpet med indførelse af § 4 a i Lov om friskoler og private grundskoler, hvor elevens rettigheder er direkte fastsat, nedfældet og konkretiseret.

Børnekonventionens Artikel 12

Børn har ret til frit at sige deres mening om emner, der er vigtige for dem. Voksne skal lytte og tage børn alvorligt.

Læs mere her