Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • der sikrer, at skolens tilbud kan komme alle til gode, uanset socioøkonomisk baggrund.
  • der fremmer en mangfoldig skole med forskellige etniciteter, kulturer og sociale baggrunde.
  • der fjerner barrierer for socioøkonomisk udsattes optag på skolen.
  • der tydeliggør de ordninger, der er på skolen, målrettet familier og elever, der har det økonomisk svært.
  • der medvirker til at højne skolens løfteevne, skabe positive mønsterbrydere og social mobilitet.

Skolens mangfoldighed | Hvad kan samfundsløftet omhandle?

Hvad kan samfundsløftet ‘Skolens mangfoldighed’ omhandle? Find inspiration i denne uddybende artikel.