Hvad er de 7 samfundsløfter?

Medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar og givet 7 samfundsløfter.

Læs mere om skolernes kodeks for samfundsansvar her

Medlemsskolerne har – eller arbejder på – at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser inden for 7 kernetemaer, der ultimativt er til gavn for samfundet.

”Handling” er indbygget i alle samfundsløfterne, der begynder med sætningen: ”Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der…”.

De 7 kernetemaer er:

Skolen og omverdenen

Skolens rummelighed og resultater

Skolen til fremtiden

Skolens mangfoldighed

Skolen som forebyggende instans

Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelse

Medlemsskolerne kan lave enkeltstående aktiviteter, der relaterer sig til et af de 7 samfundsløfter, og som enten er til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Medlemsskolerne kan også iværksætte en indsats. Med en indsats arbejder skolen målrettet med at styrke et bestemt område eller løse en bestemt udfordring relateret til et af de 7 samfundsløfter. Dette sker gennem en række aktiviteter over en periode – eller indtil en bestemt målsætning er opfyldt.

Læs mere om samfundsløfterne og få inspiration til arbejdet med dem ved at klikke ind på de enkelte samfundsløfter her på siden: