Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • der fremmer fysisk og psykisk sundhed i dagligdagen blandt børn, unge og voksne i og omkring skolen.
  • der hindrer eller tager hånd om mistrivsel hos elever, der er direkte relateret til skolen, f.eks. højt fravær, mobning eller marginalisering af grupper eller individer.
  • der hindrer eller tager hånd om mistrivsel hos elever, der ikke er direkte relateret til skolen, f.eks. omsorgsgrupper i forbindelse med forældres skilsmisse eller sorgsituationer.
  • der sætter digital dannelse og sikkerhed på dagsordenen for såvel børn og unge som de voksne omkring dem.
  • hvor skolen i samarbejde med f.eks. sundhedsplejen, SSP og de sociale myndigheder gør en forskel ved at forebygge problemer, der kan få store konsekvenser for individet og samfundet.

Skolen som forebyggende instans | Hvad kan samfundsløftet omhandle?

Hvad kan samfundsløftet ‘Skolen som forebyggende instans’ indeholde? Find inspiration i den uddybende artikel.