Taastrup Realskole er blevet en del af det landsdækkende projekt “Generation Sunde Børn”, hvor 24 skoler gennem de næste to år skal implementere bevægelses-, madlavnings- og skærmtids-mindskende initiativer i indskolingen. Formålet er at danne trygge fællesskaber, skabe bedre trivsel og et fundament for en sund og aktiv livsstil hos eleverne. 

Skoleleder Kennet Hallgren glæder sig over projektet, som kan supplere skolens fokus på at implementere mere bevægelse i skoledagen: 

“Vi håber, at projektet kan vise en vej til, hvordan kost og bevægelse kan indgå i hverdagen på skolen.” 

Projektet har start i august 2023 og omfatter 1. og 2. klasses-eleverne på skolen. Generation Sunde Børn er iværksat i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Center for Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Formålet med projektet er at fremme sundheden blandt børn og unge og dermed imødegå de fysiske og psykiske konsekvenser, som følger af overvægt og usund livsstil. 

Smag for sunde madvaner 

Som en del af projektet sætter skolen fokus på kost og madlavning for at give eleverne nye sunde smagsoplevelser. Kennet Hallgren fortæller, hvordan spisepauserne bliver forlænget, så eleverne får det fulde udbytte af den læring og samtale, der opnås ved at eksperimentere med råvarer, teksturer og smage. Han uddyber: 

“Eleverne taler om smagen, udseende og teksturer, og de bliver præsenteret for maden flere gange i forløbet, så de kan vænne sig til at kunne lide noget af det, de måske ikke var glade for i starten. Vi håber også, at eleverne får nogle sunde vaner ved at lære om måltidet og tale om, hvad man kan lide.” 

Spisepauserne bliver en pædagogisk del af projektet, hvor børnene skiftes til at være “bordformænd” og præsentere den mad, der serveres.  

Sundhed og trivsel i fokus 

Projektet indebærer blandt andet en gentænkning af den klassiske idrætstime. Eleverne på Taastrup Realskole vil gennem projektets forløb have bevægelse på skoleskemaet tre gange om ugen, med udgangspunkt i højintense og involverende leg og bevægelse, som er målrettet til indskolingsbørn, også kaldet Fit First. To af de 45 minutter bliver lagt i skoletiden, den sidste lige efter skole i SFO-tiden. Forældrene vil også blive involveret i projektet, hvor der vil være mulighed for inspiration og workshops.  

“Der kommer til at være fokus på bevægelse og kost, hvor også forældrene vil blive inviteret ind til workshops omkring kost og opfordring til bevægelse i hjemmet. Der vil også være information om søvnvaner, så forældrene er klædt på til at give deres børn de bedst mulige forudsætninger“, siger Kennet Hallgren 

Også lærerne vil modtage kurser og informationer om kost og motion, samt om søvn og skærmvaner. Skolen håber, at både projektet og skolens egne initiativer kan give eleverne bedre indlæringsmuligheder og trivsel. Kennet Hallgren tilføjer: 

“Jeg håber, at trivslen bliver bedre. Eleverne lærer at lege sammen og bruge sig selv og kroppen. Trivsel og fællesskab er det, der er vigtigst for os som skole.” 

”Søvn” er i forvejen et fokus på Taastrup Realskole, hvor også de ældste elever er  en del af et nyt initiativ i det kommende skoleår. Udskolingseleverne kan nemlig se frem til senere mødetider med henblik på at øge læringsparatheden og trivslen. Skolen har også engageret sig som cykelambassadørskole og opfordrer eleverne til at tage cyklen i skole for at være friske i hovederne, når de møder ind.  

Skolen som forebyggende instans 

Taastrup Realskoles inddragelse af sund kost, motion og bevægelse i skoletiden kan give elever – og andre af skolens aktører – bedre forudsætninger for sundhed og trivsel.  Mange vaner etableres allerede i barndommen. Derfor kan det give mening for skoler at se på, hvilke indsatser, der kan medvirke til at fremme bl.a. sunde madvaner blandt børn og unge – og voksne. 

Danmarks Private Skolers medlemsskoler har givet 7 samfundsløfter. De 7 samfundsløfter fordrer, at medlemsskolerne skal arbejde med tematikker, der gavner samfundet som helhed. Med samfundsløftet ”Skolen som forebyggende instans” lægges der bl.a. op til, at skolerne arbejder på at fremme psykisk og fysisk trivsel hos skolens aktører, og at skolerne etablerer initiativer, der forebygger mistrivsel.  

#de7samfundsløfter | Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet 

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • der fremmer fysisk og psykisk sundhed i dagligdagen blandt børn, unge og voksne i og omkring skolen. 
  • der hindrer eller tager hånd om mistrivsel hos elever, der er direkte relateret til skolen, f.eks. højt fravær, mobning eller marginalisering af grupper eller individer. 
  • der hindrer eller tager hånd om mistrivsel hos elever, der ikke er direkte relateret til skolen, f.eks. omsorgsgrupper i forbindelse med forældres skilsmisse eller sorgsituationer. 
  • der sætter digital dannelse og sikkerhed på dagsordenen for såvel børn og unge som de voksne omkring dem.