Medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har givet hinanden håndslag på at leve op til et kodeks for samfundsansvar og indfri 7 samfundsløfter: ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’.

I det kodeks, medlemsskolerne har vedtaget, ligger først og fremmest en anerkendelse af, at skolerne er forskellige skoler med forskellige værdigrundlag. Derfor er det en indbygget forudsætning, at hver skole tager stilling til, hvordan fællesværdien samfundsansvar gøres til en levende værdi på netop dén skole.

’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ sætter nogle overordnende rammer, inden for hvilke der er plads til megen bevægelse. Det må der nødvendigvis være i en fri og privat skolekontekst. Følgende er dog givet: Samfundsansvar er ikke bare noget, vi taler og skriver om. Det er noget, vi viser med handling. Vi aktiverer værdien samfundsansvar ved at have eller iværksætte indsatser eller aktiviteter på 7 kerneområder, der er til gavn for samfundet.

Videopræsentation af Kodeks – de 7 samfundsløfter

Medlemsskolernes ‘Kodeks for samfundsansvar’

”Vi er Danmarks private skoler (Danmarks Private Skoler). Vi er forskellige skoler. Det ses bl.a. i de enkelte skolers formål og værdisæt. Samfundsansvar er en fællesværdi for os.

Værdien ”samfundsansvar” udmønter vi hver især i henhold til vores skoles formål og værdisæt, og det sker på en måde, der sikrer, at fællesværdien om samfundsansvar er en levende værdi. Vi har derfor sammen vedtaget et kodeks, der skal ”aktivere” værdien. Det betyder, at vi har, eller arbejder på, at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser på 7 områder, der ultimativt er til gavn for samfundet.

Vi skal kunne fortælle om, vise og bevise, at vi tager værdien samfundsansvar alvorligt, og at ord er omsat til handling.”  

#1 Skolen og omverdenen
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

#2 Skolens rummelighed og resultater
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

#3 Skolen til fremtiden
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

#4 Skolens mangfoldighed
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

#5 Skolen som forebyggende instans
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

#6 Skolens fokus på rettigheder og konventioner
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

#7 Elevernes videre vej i uddannelsessystemet
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

De 7 samfundsløfter

Mange samfundsmæssige udfordringer bør have en fremtrædende plads, når der tales om skolers varetagelse af samfundsansvaret. Skolers samfundsansvar skal ses i et bredt perspektiv. Skolers samfundsansvarlige tiltag må både være rettet mod individet i skolen, fællesskabet i skolen og fællesskabet, som skolen er en del af; det omkringliggende samfund. Vi har – eller arbejder derfor på – at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser inden for 7 kernetemaer, der ultimativt er til gavn for samfundet.

Vi kan helt indlysende ikke lade være med at sætte fokus på vores samfundsansvar, fordi vi som værdibaserede skoler tager vores værdisæt alvorligt og gør dem til ”levende” værdier.

’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ er både et løfte til os selv, som enkeltskoler, og et løfte til det fællesskab vi er en del af som skoleform og i foreningen ’Danmarks Private Skoler’. Vores kodeks er samtidig et samfundsløfte: Vi tager samfundsansvar, og vi vil, ligesom i alle andre henseender, altid bestræbe os på at gøre det endnu bedre.

Læs mere om de 7 samfundsløfter her