Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • der motiverer eleverne til uddannelse og sikrer, at eleverne får kendskab til de mange uddannelsesmuligheder, de har.
  • der sikrer oplysning og vejledning til alle elever om uddannelse, uanset deres udgangspunkt.
  • der indeholder nye måder at tænke skole- og uddannelsesforløb, så der skabes bedre sammenhæng i uddannelsesforløbet.
  • der indtænker overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser i de forskellige fag og fagområder.
  • der sikrer systematik i forhold til mål og ansvarsfordeling i tilbuddet om undervisning, oplysning og vejledning i uddannelse og job.
  • der indtænker data om elevernes videre vej i uddannelse i evalueringen af skolens aktiviteter og indsatser.
  • der understøtter elever, der pga. personlige problemer eller faglige udfordringer kan få svært ved at komme videre i uddannelse.
  • der understøtter, at elever med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kommer videre i uddannelse.
  • der understøtter, at socioøkonomisk svage elevgrupper kommer videre i uddannelse.

Elevernes videre vej i uddannelsessystemet | Hvad kan samfundsløftet omhandle?

Hvad kan samfundsløftet ‘Elevernes videre vej i uddannelsessystemet’ omhandle? Find inspiration i denne uddybende artikel.