Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • hvor skolen fremmer social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling
  • hvor skolen gør en forskel for individer, grupper eller samfund – lokalt eller globalt
  • hvor skolen gør en forskel i forbindelse med kriser, konflikter og naturkatastrofer
  • der indeholder videndeling og erfaringsudveksling fra skolen til andre
  • hvor skolen spiller en aktiv rolle som samlende faktor i lokalsamfundet