En solstrålehistorie: 1.a fra Brenderup Realskole spreder smil på Brenderup Dagcenter. Både eleverne og de ældre har gavn af hinanden.

”Det er en win-win-situation”. Sådan kan man læse i en artikel på Fyens.dk. 1.a fra Brenderup Realskole har siden december sidste år besøgt Brenderup Dagcenter for at læse højt for de ældre.

En god idé 

Det var klasselærer Lotte Carmago, der fik ideen til, hvordan både børnene og de ældre kunne få gavn af hinanden. Til Fyens Stiftstidende fortæller hun: 

Jeg tænkte, at det kunne være en win-win situation – både for børnene og de ældre. Så kan vi være med til at skabe lidt glæde i en hverdag, der måske nogle gange kan være lidt trist, og hvor der ikke altid sker så meget.” 

Samtidig med at børnene bringer liv i hverdagen på dagcenteret, skaber det også motivation for eleverne, som øver sig flittigt på læsningen.  

Det er en kæmpe motivationsfaktor, når man øver på noget, at der er nogen, der vil høre på det. Og så glæder de sig jo til at komme herned, de synes, det er hyggeligt at komme ned og få lov at være midtpunktet,” tilføjer Lotte Carmago.

Børnene gør en forskel

Alle synes at få noget ud af besøgene. Stine Hasseltoft Hansen, leder af dagcenteret, forklarer til Fyens Stiftstidende, hvordan børnene gør en stor forskel på det lokale plejehjem:  

Der er ligesom noget mere energi. De ældre er med, og de er helt optaget af det, og de liver bare lidt op, når der sker noget, og når der er lidt larm og ballade”. 

Livligheden og gensynsglæden er også noget, social- og sundhedshjælper, Merethe Johansen, kan genkende:  

Det giver glæde. Mange af de ældre har ikke hverdagskontakt med børnebørn eller oldebørn, og de er jo virkelig glade for børn. For børn er bare så ligetil.” 

Skolen og omverdenen 

Initiativet kan ses i lyset af skolen som samfundsansvarlig aktør. Skolers samfundsansvarlige indsatser kan både være målrettet individet i skolen, fællesskabet i skolen – og nogen i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. 

Danmarks Private Skolers medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar og givet 7 samfundsløfter for at sikre aktive bidrag til et bedre samfund – inden- og udenfor skolernes ”fire vægge”.  

Gennem et stærkt lokalt engagement kan skoler gøre en forskel for forskellige grupper. De kan, ligesom på Brenderup Realskole, iværksætte aktiviteter med det underliggende formål at handle til gavn for andre.  

Initiativet er ét af mange eksempler på, hvordan man som skole kan gøre en positiv forskel for omverdenen. 

Aktiviteter og indsatser kan f.eks. omhandle: 

  • Fokus på bæredygtig udvikling 
  • Handling til gavn for dem, der har det svært – lokalt og globalt 
  • Videndeling og erfaringsudveksling 
  • Skolen som samlende faktor i lokalsamfundet 
  • Skolen som initiativtager til at forbedre forhold for alle 
#de7samfundsløfter | Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af 

Læs hele artiklen af Mille Tindal Thomsen her.  

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk