Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • der gavner individer eller grupper med særlige behov
  • der gavner individer eller grupper med fysisk funktionsnedsættelse eller psykiske udfordringer
  • der gavner individer eller grupper, der er fagligt stærke, har særligt talent eller har behov for udfordringer
  • der gavner for individer eller grupper, der har faglige udfordringer
  • der indeholder initiativer, politikker og praksis for et rummeligt elevoptag af elever med særlige behov
  • der indeholder initiativer, herunder beredskab, med henblik på at skabe positive resultater for elever med særlige behov

Skolens rummelighed og resultater | Hvad kan samfundsløftet omhandle?

Hvad kan samfundsløftet ‘Skolens rummelighed og resultater’ omhandle? Find inspiration i denne uddybende artikel.