Det er vigtigt, at man som skole imødekommer de særlige behov, der er hos enkelte elever, for at skabe de bedste forudsætninger for elevens faglige udvikling og trivsel. Flere frie og private skoler har iværksat særlige aktiviteter og indsatser. Det gælder bl.a. C. la Cours Skole i Randers, der har fokus på DLD.

På C. la Cours Skole sættes der fokus på sproglig udvikling. Skolen vil gøre en positiv forskel for børn med sprogvanskeligheder. En helt almindelig mandag i marts mødte 140 pædagoger, lærere og læse- og sprogvejledere op til en mini-konference, som skolen havde taget initiativ til. Konferencen omhandlede den sproglige udviklingsforstyrrelse DLD (Developmental Language Disorder). DLD ses hos cirka 1 ud af 14 elever og påvirker elevens læsning, indlæring, venskaber og den følelsesmæssige udvikling.

C. la Cours skole gik sammen med Randers Bibliotek om at stable arrangementet på benene med henblik på at skabe grundlag for at gribe børn med denne type udfordringer i en tidlig alder – på tværs af skoler og institutioner.

Hvorfor DLD?

Skolen fik rettet sin opmærksomhed på sprogforstyrrelsen, da udfordringer hos enkelte elever, hvor svaret ikke fandtes i de alment kendte diagnoser, viste sig at være DLD. Det var i den forbindelse, at C. la Cours Skole fik idéen til at inddrage eksperter for at skabe et fælles vidensgrundlag hos relevante faggrupper. Skoleleder på C. la Cours skole, Jens Anker Hansen, fortæller:

”Det fik os til at tænkte på de mange skoler rundt omkring i landet, hvor elever har de her vanskeligheder, som er relativt nemme at for øje på, men som ofte bliver aflæst som noget andet.”

Skolen så derfor relevansen i, i samarbejde med det lokale bibliotek, at give lærere, pædagoger og læse- og sprogvejledere i kommunen mulighed for at få faglig indsigt i den relativt udbredte sprogvanskelighed. Det handler om at støtte eleverne. Jens Anker Hansen tilføjer:

”Jo hurtigere vi opdager det, jo mere kan vi hjælpe dem.”

140 pædagoger, lærere og læse- og sprogvejledere deltog i mini-konferencen.
Foto: C. la Cours Skole

Hvad er DLD?

Developmental Language Disorder (forkortet DLD) er en sprogforstyrrelse, hvor de sproglige vanskeligheder ikke udbedres af sig selv. DLD ses hos op til 7-8% af alle børn, hvilket svarer til 1-2 elever pr. skoleklasse.

Symptomerne på DLD kan bl.a. være:

 • Besvær ved at udtrykke sig med ord
 • Besvær ved at huske ord og fagbegreber
 • Besvær med koncentrationen

Og kan eksempelvis vise sig hos barnet gennem:

 • Manglende deltagelse i timerne
 • Besvær ved at stille og besvare spørgsmål
 • Manglende venskaber eller venskaber med yngre børn, som ligger tættere på barnets sproglige niveau

Vanskelighederne skal være markante, før der er tale om DLD.

Kilde: Sprogklar.dk

Udbredt, men ukendt

Trine Printz, ph.d. og klinikleder i virksomheden Sprogklar, holdt på mini-konferencen et oplysende oplæg om, hvordan DLD kommer til udtryk hos barnet, og hvordan man som underviser og fagperson kan imødekomme barnets særlige behov.

Forud for mini-konferencen blev der på C. la Cours Skole afholdt en ”mini-masterclass” med henblik på at give skolens lærere, læse- og sprogvejledere mulighed for at vende nogle af de konkrete udfordringer, elever med sprogvanskeligheder kan opleve i indskolingsalderen:

”Vi havde en ’mini-masterclass’ for femten mennesker, som på forhånd havde lavet spørgsmål til hende (Trine Printz red.) om de børn og sager, de nu havde. De fik på halvanden time talt sig mere i dybden, end man kunne forestille sig”, siger Jens Anker Hansen og uddyber: ”Det er dét, vi gerne vil sætte i gang ude på de andre skoler og børnehaver: At man mødes i samarbejdsgrupper med en ekspert, hvor man kan drøfte konkrete cases for at blive klogere på, hvordan vi løser det her bedst.”

Trine Printz holder oplæg. Foto: C. la Cours Skole

Til trods for, at DLD endnu ikke er en officiel diagnose ifølge WHO, har børn med DLD større risiko for udfordringer med læsning, stavning og matematik, såvel som trivselsmæssige vanskeligheder, der i nogle tilfælde kan følge barnet ind i voksenlivet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tegnene for DLD, så barnet kan få den bedst mulige støtte i en tidlig alder.

Mini-konferencen var spændende og lærerig. Den gav både et indblik i den relativt ukendte sprogforstyrrelse og gjorde de fremmødte fagpersoner klogere på, hvordan den kan påvirke barnets sprog, indlæring, venskaber samt følelsesmæssige udvikling. Jens Anker Hansen siger om deltagerne:

”De var faktisk rigtig glade for at høre om det, og de kunne sagtens kende sig selv og deres arbejde i det. De havde også et ønske om, at vi skulle fortsætte med at samarbejde om DLD.”

Starten på en vigtig indsats

Mini-konferencen afsluttedes med en workshop, hvor der var mulighed for drøftelser i grupper. Jens Anker Hansen håber, at arrangementet kan være et springbræt til fremtidig sparring og læring på tværs af faggrupper og skoler:

”Det lykkedes os, at få 140 mennesker med fra skoler af alle karakterer, både folkeskoler, friskoler og privatskoler. Det lykkedes os også at få mange børnehaver repræsenteret, hvilket var det vigtigste, for nu sidder der en masse pædagoger, lærere i indskolingen og læsevejledere, som ved, at DLD eksisterer, efter at Trine lavede et rigtig godt oplæg.”

C. la Cours Skole ønsker at fortsætte den vigtige samtale om DLD og håber fremadrettet på et godt samarbejde med Randers Kommune:

”Tanken er nu, at vi skal have lavet en form for netværksgrupper, hvor man bruger hinanden konstruktivt til at snakke om sproglig udvikling i børnehaven og skolen for at kunne sætte fokus på at opdage de her børn, fremfor at komme til at fejllæse dem for alt muligt andet.”

De 7 samfundsløfter: En positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt

Medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler har i fællesskab søsat et kodeks og 7 samfundsløfter for at sikre aktive bidrag til et bedre samfund; inden- og udenfor skolens mure. Initiativet på C. la Cours skole understøtter vigtigheden af skolers aktive indsats for at sikre de bedst mulige forudsætninger for elevernes udvikling, uanset deres udgangspunkt.

Samfundsløftet ”Skolens rummelighed og resultater” kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

 • der gavner individer eller grupper med særlige behov
 • der gavner individer eller grupper med fysisk funktionsnedsættelse eller psykiske udfordringer
 • der gavner individer eller grupper, der er fagligt stærke, har særligt talent eller har behov for udfordringer
 • der gavner for individer eller grupper, der har faglige udfordringer
 • der indeholder initiativer, politikker og praksis for et rummeligt elevoptag af elever med særlige behov
 • der indeholder initiativer, herunder beredskab, med henblik på at skabe positive resultater for elever med særlige behov
#de7samfundsløfter | Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt

Læs mere om DLD på Sprogklars hjemmeside her.