Ordblindesamarbejde2

Et nyt stort projekt, der skal sikre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne for ordblinde elever, er sat i gang i Randers. En af byens skoler, Randers Realskole, står bag.

Ordblinde børn og unge har samme drømme om at få en uddannelse som deres venner, men for mange går de ikke i opfyldelse. Kun 69 % af de danske ordblinde elever gennemfører en ungdomsuddannelse. Det viser tal fra Egmont Rapporten 2018. En smidig overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse minimerer risikoen for, at den unge afbryder uddannelsen, og det er netop her, at man i Randers nu sætter ind med et storstilet projekt.

Skolen, alle byens ungdomsuddannelser og UU-Randers tilbyder en unik overlevering, når eleverne til foråret har valgt deres uddannelse efter grundskolen. Selvom initiativet kommer fra Randers Realskole, har skolen ikke tænkt sig at ”putte” med projektet. Planen er, at skolen i samarbejde med UU-Randers ”folder projektet ud” og får alle kommunens skoler med i skoleåret 2019-20.

Læs mere om projektet og den unikke overlevering i artiklen, som du finder her i foreningens presserum 

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk