På Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) er man ikke bange for at udfordre det klassiske skoleforløb. Her har man nemlig udviklet en ny 5-årig LifeScience gymnasielinje, som starter allerede i 8. klasse. Den har fået en meget positiv modtagelse.

Et samfund i konstant udvikling, og en ungdom, der starter tidligere, stiller krav til udviklingen af fremtidens skole. Det kræver, at man tør at være skole til tiden. For de elever, der ønsker at få en studentereksamen, er forløbet normalt 10 år i grundskolen efterfulgt af 3 år på f.eks. STX. På NGG har man nytænkt denne konstellation for at imødekomme en efterspørgsel hos de unge og for at udnytte, at man både er en grundskole og et gymnasium. Sidste år åbnede skolen en ny LifeScience gymnasielinje, som starter i 8. klasse, og derfor er en 5-årig gymnasieuddannelse. På linjen går der elever med særlig interesse for naturvidenskabelige fag.

”Vi ser elever, der allerede i udskolingsalderen har en særlig interesse for fag som fysik, kemi, og biologi, og hvor de gerne vil arbejde med fagene i et hurtigere tempo og mere i dybden, end vi kan tilbyde i en udskoling, som skal favne alle elever og favne bredt. Med den nye gymnasielinje, kan vi imødekomme de elever, der har interessen”, udtaler Thomas Thrane, rektor på NGG.

Det handler om at inspirere de unge så tidligt som muligt


Nutidens børn vokser sig unge hurtigere end tidligere, og det oplever man på NGG ved, at mange unge i udskolingen er meget videbegærlige og rigtig gerne vil udvikle sig fagligt.

Her oplever man, at mange af eleverne er klar til at gå i gang med gymnasieorienteret undervisning, der har et længere fremtidsperspektiv, allerede når de går i 8. klasse. Ifølge Thomas Thrane, er det vigtigt, at man griber elevernes faglige gejst, så tidligt som muligt, for at fastholde interessen.

”Når man samler elever med samme interesse i en tidlig alder og tilbyder dem nogle rammer, som interessen og nysgerrigheden kan udvikle sig under, så kan man lettere fastholde dem i interessen og få den til at udvikle sig endnu mere. Unge mennesker bliver let påvirket af hinanden, og ved at samle dem med nogen med fælles interesse, håber vi, at det fællesskab kan bære interessen op igennem gymnasiet.”

Faglig og social succes


Meget tyder på at NGG har fat i noget, for eleverne, der har gået på linjen siden august, stortrives:

”På LifeScience oplever jeg et stærkt fagligt fællesskab, hvor vi som elever deler en fælles glæde for naturvidenskab. Dette fremmer ikke kun vores evne til at arbejde i grupper og løse problemer i samarbejde, men får os også til at stræbe efter at blive bedre. Vi får glæden af at have gymnasielærere, som også er med til at skabe en begejstring for det faglige. Det sociale miljø på LifeScience er også en afgørende del af klassens trivsel. Det tilbyder et trygt og støttende rum, hvor vi kan udtrykke os selv og udforske vores interesser sammen.”, udtaler Jacob, elev på LifeScience-linjen.

Også underviserne kan mærke, at det at have samlet elever med en fælles faglige interesse har medført noget meget positivt og unikt, fortæller Thomas Thrane.

”Den fælles faglige interesse samler dem på en måde, som de ikke har oplevet før i deres skoletid. Der er blevet skabt et rum, hvor det er okay at interessere sig for sine fag, og det kan mærkes.”

Udvider konceptet med en Social Science linje

På NGG har initiativet med Life Science-linjen været så stor en succes, at man fra august åbner endnu en Life Science-klasse, men man åbner også en helt ny linje, nemlig en SocialScience-linje, der i stedet tilbyder en 5-årig gymnasielinje for elever med særlig interesse for den internationale verden og med et særligt fokus på fag som kultur, økonomi og samfund.

Skolen kan tilbyde et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på de snart to nye gymnasielinjer gennem et stærkt samarbejde mellem skolens gymnasie- og grundskolelærere, som sammen former fagene i retning af hhv. Life Science og Social Science.

Alle har mulighed for at være med

For at kunne blive en del af hhv. SocialScience og LifeScience-linjerne, skal eleverne lave en motiveret ansøgning for at blive optaget. De elever, der allerede går på NGG kan søge om optagelse, men også elever, der kommer fra andre skoler, har muligheden. Den første 5-årige LifeScience-klasse, der startede i august, har allerede en venteliste med elever, der gerne vil gå i klassen. Ifølge Thomas Thrane er linjerne ikke bare for de dygtigste elever:

”Det er for alle de elever, der har interessen og viljen til at ville projektet og at indgå i klassen. Den nuværende LifeScience-klasse består af elever med forskellige udgangspunkter, men fælles for alle eleverne i klassen er deres vilje og interesse i Life Science – og det er grunden til klassens succes.” 

Skole til tiden og skole til fremtiden

Medlemsskolerne af Danmarks Private Skoler har vedtaget et fælles kodeks for samfundsansvar, som blandt andet består af 7 konkrete samfundsløfter. Med samfundsløftet ”Skolen til fremtiden” lægges der bl.a. op til, at skolerne skal etablere indsatser og aktiviteter, der er med til at udvikle undervisningstilbuddet på skolen – og som dermed måske kan være med til at bidrage til udviklingen af skolen i Danmark. 

NGGs initiativ med en 5-årig gymnasielinje viser, hvordan skolen fornyer og udvikler sig med henblik på at være skole til tiden og skole til fremtiden.

Du kan læse mere om Kodeks og de 7 samfundsløfter her.